Demokrati og medborgerskap

Demokrati og medborgerskap som tverrfaglig tema i skolen skal gi elevene kunnskap om demokratiets forutsetninger, verdier og spilleregler, og gjøre dem i stand til å delta i demokratiske prosesser.

17. mai

17.mai og jeg

17.mai og oss

Skien i dag

Skien og den industrielle revolusjonen

Skien – min by

Mitt diktatur

Min mening er viktig!

Nettvett

Pride

Valgfilm

Hva er et samfunn?

Start typing and press Enter to search