17.mai og oss

17.mai, mangfold, bunad og festdrakt!

Sammendrag

Elevene skal bli kjent med 17.mai, historisk og i dag. De skal samtale om bunaden og festdrakten, og hvordan denne er en identitetsmarkør. Er det forskjell på hvordan de ulike generasjonene ser på dette? Hva kan eventuelt årsakene til det være?

Beskrivelse av prosjektet

Kort beskrivelse

Elevene skal gjennom forberedelsene orienteres om 17.mai, historisk og i dag. De skal også jobbe med hvilken betydning bunaden har hatt gjennom tidene, og hvordan den har skapt tilhørighet og tradisjon. Elevene skal også reflektere rundt hvordan blikket på dette har utvidet seg, og hvordan andre kulturer påvirker dette.

På bakgrunn av forberedelsene skal elevene lage en tegning av SIN nasjonaldrakt/festdrakt.

Dette opplegget er en del av et større prosjekt. Totalt er det tre opplegg, hvor dette prosjektet er del tre, og beregnet for 10.trinn. Alle oppleggene kan brukes alene, eller som en del av det store prosjektet. De andre delene til prosjektet finner du her:

8.trinn: 17.mai og jeg – Skiensskya

9.trinn: 17. mai – Skiensskya

Formål

Elevene skal lære om nasjonsbygging og tradisjoner, og hvordan bunaden er en del av dette.

Forankring i læreplan

Fag og kompetansemål
 • Samfunnsfag:
  • drøfte korleis framstillingar av fortida, hendingar og grupper har påverka og påverkar haldningane og handlingane til folk
  • reflektere over korleis menneske har kjempa og kjempar for endringar i samfunnet og samstundes har vore og er påverka av geografiske forhold og historisk kontekst
  • reflektere over likskapar og ulikskapar i identitetar, levesett og kulturuttrykk og drøfte moglegheiter og utfordringar ved mangfald

 

 • KRLE:
  • Reflektere over eksistensielle spørsmål knyttet til det å vokse opp og leve i et mangfoldig og globalt samfunn

 

 • K&H:
  • analysere hvordan identitet og stedstilhørighet kommuniseres i arkitektur, klestradisjoner, kunst eller gjenstander, og integrere kulturelle referanser i eget skapende arbeid
  • Utvikle løsninger gjennom en stegvis designprosess og vurdere holdbarhet, funksjon og estetisk uttrykk
  • utforske hvordan digitale verktøy og ny teknologi kan gi muligheter for kommunikasjonsformer og opplevelser i skapende prosesser og produkter
Tverrfaglige temaer

Demokrati og medborgerskap

Kjerneelementer
 • undring og utforsking
 • samfunnskritisk tenkning og sammenhenger
 • identitetsutvikling og fellesskap
 • utforsking av eksistensielle spørsmål og svar
 • kunne ta andres perspektiv
 • etisk refleksjon
 • visuell kommunikasjon
 • kulturforståelse
microsoftteams-image-3

Lærerveiledning

Del 1 - dusj (ca. 3timer)

 • Høre på Ta Skien i egne hender (sangen ligger under tips)
 • Hva handler 17.mai om?
 • Snakke/undervise om nasjonalromantikk og nasjonsbygging
 • Se bunader/sølv:
  • Hva legger dere merke til?
  • Likheter? Forskjeller?
  • Symboler?
  • Hva betyr ordet bunad?
  • Hvorfor har vi bunader?
 • Se på moderne festdrakter (forslag til sider under tips):
  • Bunadspoliti
  • Hva skjer med bunaden/festdrakt i dag?
  • Identitetsmarkører/andre nasjonaldrakter?
 • Fargesymbolikk

Del 1 - Planleggings- og arbeidsfase (ca. 5timer)

 • Gjennomgå oppgaven med elevene, og lag vurderingskriterier sammen med elevene.
 • Elevene lager skisser/planer for hvordan sin festdrakt skal se ut og reflekterer over hvilke identitetsmarkører de vil ha med.
 • Arbeide med produktet.
 • Gjennomføre egenvurdering og samtale i plenum (forberede en prosessorientering).

Produkt

Designe sin egen bunad (festdrakt), digitalt eller på papir

Vurdering

 • Refleksjonstekst, individuell. Her bør elevene reflektere rundt nasjonsbygging, bunad/festdraktens betydning og sin identitet i dette.
 • Prosessen (egenvurdering/samtaler underveis/prosessorientering)

Tips

 • Ta Skien i egne hender
 • Bilder av noen moderne festdrakter kan dere se på Instagram: jointhefaebrik (#fæstdrakt)
 • Elever som ønsker, kan bruke denne tegningen/skissen som utgangspunkt for sin fordypningsoppgave på slutten av året.

Rettigheter

Du kan fritt kopiere, spre og endre på dette materialet i undervisningssammenheng under følgende forutsetninger: Du kan ikke profittere på materialet og du skal oppgi opphavet til materialet. Om du endrer materialet og sprer verket videre, skal samme forutsetninger gjelde for dette verket.

 

 

 

Dette verk er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.

Rettigheter

Du kan fritt kopiere, spre og endre på dette materialet i undervisningssammenheng under følgende forutsetninger: Du kan ikke profittere på materialet og du skal oppgi opphavet til materialet. Om du endrer materialet og sprer verket videre, skal samme forutsetninger gjelde for dette verket.

CC bilde

Dette verk er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.

Kontakt

Dette undervisningsopplegget er utarbeidet av lærere i Skien kommune. Ta gjerne kontakt hvis du bruker opplegget og har erfaringer du ønsker å dele.

Start typing and press Enter to search