17. mai

Ja, vi elsker dette landet!

Sammendrag

Elevene skal lytte til og analysere Norges nasjonalsang, og lage en moderne versjon av denne.

Beskrivelse av prosjekt

Kort beskrivelse

Elevene skal bli nærmere kjent med nasjonalsangen, og gjennom samtaler forstå hva den handler om, hvorfor en nasjonalsang er viktig og reflektere rundt tekst i historiske kontekst.

Dette opplegget er en del av et større prosjekt. Totalt er det tre opplegg, hvor dette prosjektet er del to, og beregnet for 9.trinn. Alle oppleggene kan brukes alene, eller som en del av det store prosjektet. De andre delene til prosjektet finner du her:

8.trinn: 17.mai og jeg – Skiensskya

10.trinn: 17.mai og oss – Skiensskya

Formål

Elevene skal bli bevisst vår historie og tradisjon, med fokus på Norges nasjonalsang, og reflektere over hvordan den kan brukes i dag.

Forankring i læreplanen

Fag og kompetansemål
 • Samfunnsfag:
  • reflektere over likskapar og ulikskapar i identitetar, levesett og kulturuttrykk og drøfte moglegheiter og utfordringar ved mangfald

 

 • Norsk:
  • lese skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samiske og andre språk, og reflektere
   over tekstenes formål, innhold, sjangertrekk og virkemidler
  • sammenligne og tolke romaner, noveller, lyrikk og andre tekster ut fra historisk kontekst og egen samtid
  • informere, fortelle, argumentere og reflektere i ulike muntlige og skriftlige sjangre og for ulike formål tilpasset mottaker og medium uttrykke seg i ulike sjangre og eksperimentere med sjangre på kreative måter

 

 •  Musikk:
  • utøve et variert repertoar av musikk, sang, andre vokale uttrykk og dans
  • skape og programmere musikalske forløp ved å eksperimentere med lyd fra ulike kilde
  • samarbeide med andre om å planlegge og gjennomføre øvingsprosesser hvor det inngår selvvalgt sang, andre vokale uttrykk, spill på instrumenter eller dans, og formidle resultatet i gruppe eller individuelt
  • utforske og reflektere over hvordan musikk, sang og dans som estetiske uttrykk er påvirket av og uttrykk for historiske og samfunnsmessige forhold, og skape musikalske uttrykk som tar opp utfordringer i samtiden
  • utforske og drøfte musikkens og dansens betydning i samfunnet og etiske problemstillinger knyttet til musikalske ytringer og musikkulturer.
Tverrfaglige temaer

Demokrati og medborgerskap

Kjerneelementer
 • Undring og utforsking
 • samfunnskritisk tenkning og sammenhenger
 • demokratiforståelse og deltakelse
 • identitetsutvikling og fellesskap
 • tekst i kontekst
 • utøve musikk
 • oppleve musikk
 • kulturforståelse
 • lage musikk
microsoftteams-image-1

Lærerveiledning

Del 1 - dusj (ca. 2 timer)

 • Lytt til nasjonalsangen (lenke til sangen finner du under tips)
 • Les deretter gjennom alle versene i nasjonalsangen sammen (lenke til hele sangen finner du under tips)
 • Hva handler denne sangen egentlig om?
  • Kvinnesyn
  • Krig og fred
  • Historie
 • Hvorfor synger vi kun noen av versene?
 • Hvorfor er en nasjonalsang viktig?
 • Reflekter sammen med klassen:
  • Hva skjer hvis man moderniserer en slik sang?
  • Trenger man å modernisere? Se lenke til musikkvideo under tips (Dovrefaller)

Del 2 - Planleggings- og arbeidsfase (ca. 3 timer)

 • Fortell elevene hva produktet skal være, og lag vurderingskriterier sammen med elevene.
 • Del elevene i passende grupper.
 • Elevene skal nå velge seg to vers av Nasjonalsangen og modernisere disse.
  • OBS: meningsinnholdet skal ikke endres.
  • Melodien skal kunne kjennes igjen

Produkt

Elevene skal modernisere to vers av Nasjonalsangen, og lage en sang eller rap som skal spilles inn i f.eks. Garageband

Vurdering

 • Refleksjonssamtaler med gruppene:
  • Spill av sangen til gruppa
  • Forslag til innhold:
   • Snakk om prosess, gruppens tanker rundt eget arbeid og trekk inn det som ble jobbet med i del 1

Tips

Rettigheter

Du kan fritt kopiere, spre og endre på dette materialet i undervisningssammenheng under følgende forutsetninger: Du kan ikke profittere på materialet og du skal oppgi opphavet til materialet. Om du endrer materialet og sprer verket videre, skal samme forutsetninger gjelde for dette verket.

 

 

 

Dette verk er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.

Rettigheter

Du kan fritt kopiere, spre og endre på dette materialet i undervisningssammenheng under følgende forutsetninger: Du kan ikke profittere på materialet og du skal oppgi opphavet til materialet. Om du endrer materialet og sprer verket videre, skal samme forutsetninger gjelde for dette verket.

CC bilde

Dette verk er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.

Kontakt

Dette undervisningsopplegget er utarbeidet av lærere i Skien kommune. Ta gjerne kontakt hvis du bruker opplegget og har erfaringer du ønsker å dele.

Start typing and press Enter to search