Skien i dag

Hva gjør Skien til en attraktiv by?
Print

Sammendrag

Elevene skal beskrive Skien i dag i et bærekraftig perspektiv, og gjennom denne beskrivelsen si noe om hvordan de ønsker byen skal bli i fremtiden.

Beskrivelse av prosjektet

Kort beskrivelse

Hvordan framstår Skien som by i dag, og hvordan ønsker vi at byen skal se ut? Hva skal vi gjøre for at byen trekker til seg nye innbyggere, ny kompetanse og nye arbeidsplasser? Hva er fordelene med Skien i forhold til andre byer?

Dette opplegget er en del av et prosjekt. Totalt er det tre opplegg, hvor dette prosjektet er del to og beregnet for 9.trinn. Alle oppleggene kan brukes alene eller som en del av det store prosjektet. Målet er at elevene, gjennom de tre delene skal bli kjent med hjembyen sin gjennom historien, hvordan det er i dag og hvordan det kan bli i fremtiden. De andre delene til prosjektet finner du her:

https://skiensskya.no/undervisning/ungdomstrinn/skien-i-fremtiden/

https://skiensskya.no/undervisning/ungdomstrinn/skien-og-den-industrielle-revolusjonen/

Formål

baerekraft-i-skien-ibsenparken-med-skien-kirke-i-bakgrunnen
baerekraft-i-skien-redder-verden-

Bli kjent med Skien i et historisk perspektiv – ut ifra den industrielle revolusjonen. Utvikling og fremtid. Hva var Skien, hva har Skien blitt og hvordan vil Skien bli i fremtiden? Hvordan kan vi få til et bærekraftig Skien?

Forankring i læreplanen

Fag

Samfunnsfag, Naturfag, Matematikk, Norsk, Kunst og Håndverk

Tverrfaglige emner

Demokrati og medborgerskap

Bærekraftig utvikling

Kjerneelementer og kompetansemål i fag

Norsk:

Kjerneelementer

 • Undring og utforsking
 • Samfunnskritisk tenkning og sammenhenger
 • Bærekraftig samfunn

Kunnskapsmål

 • Beskrive ulike dimensjoner av bærekraftig utvikling og hvordan de påvirker hverandre, og presentere tiltak for et mer bærekraftig samfunn
Naturfag:

Kjerneelementer

 • Naturvitenskaplige praksiser og tenkemåter
 • Teknologi
 • Energi og materie

Kunnskapsmål

 • beskrive drivhuseffekten og gjøre rede for faktorer som kan forårsake globale klimaendringer
 • gjøre rede for energibevaring og energikvalitet og utforske ulike måter å omdanne, transportere og lagre energi på
 • drøfte hvordan energiproduksjon og energibruk kan påvirke miljøet lokalt og globalt
Matematikk

Kjerneelementer

 • Modellering og anvendelser
 • Resonnering og argumentasjon
 • Representasjon og kommunikasjon

Kunnskapsmål

 • tolke og kritisk vurdere statistiske framstillinger fra mediene og lokalsamfunnet
 • finne og diskutere sentralmål og spredningsmål i reelle datasett
 • utforske og argumentere for hvordan framstillinger av tall og data kan brukes for å fremme ulike synspunkter
Norsk:

Kjerneelementer

 • Muntlig kommunikasjon
 • Skriftlig tekstskaping
 • Språket som system og mulighet

Kunnskapsmål

 • Uttrykke seg i ulike sjangre og eksperimentere med sjangre på kreative måter
Kunst og Håndverk:

Kjerneelementer

 • Kunst –og designprosesser
 • Visuell kommunikasjon
 • Kulturforståelse

Kunnskapsmål

 • Analysere hvordan identitet og stedstilhørighet kommuniseres i arkitektur, klestradisjoner, kunst eller gjenstander, og integrere kulturelle referanser i eget skapende arbeid
 • Reflektere kritisk over visuelle virkemidler og eksperimentere med ulike visuelle uttrykk i en skapende prosess
 • Fordype seg i en visuell uttrykksform og/eller en håndverksteknikk, utforske muligheter gjennom praktisk skapende arbeid og presentere valg fra idé til ferdig resultat

Lærerveiledning

Del 1 - Dusj

Hva kan statistikk brukes til? Hvordan fremheve Skien som by i forhold til andre?
Velge hva vi skal sammenligne for å fremheve Skien.

mersmak-kilde-mersmakfestivalen-v2

Del 2 - Planleggingsfase for elevene

 • Hva kan vi framheve i Skien? Hva finner du som kan trekke turister/nye innbyggere/arbeidere til byen?
 • Hvordan er dette gjort før? Enten her i Skien eller andre steder/kommuner, finn eksempler?
 • Bruke statistikken aktivt for å underbygge det som beskrives i filmen (Hvorfor flytte til Skien?).

Del 3 - Produkt

Lage et produkt som fremhever Skien by

Alternativ til produkter som elevene kan velge mellom:

 • Reklamefilm
 • Reklameplakat/annonse/brosjyre
 • Reklame på t-skjorte (stoffmaling eller digitalt trykk?)
 • Maleri/tegning av et sted eller noe som er typisk for Skien (Bakkestranda, Ibsen Venstøposv)
 • Fotografere steder eller noe som er typisk for Skien

Rettigheter

Du kan fritt kopiere, spre og endre på dette materialet i undervisningssammenheng under følgende forutsetninger: Du kan ikke profittere på materialet og du skal oppgi opphavet til materialet. Om du endrer materialet og sprer verket videre, skal samme forutsetninger gjelde for dette verket.

Dette verk er lisensieret under en Wikimedia Commons under Creative Commons lisens.

Rettigheter

Du kan fritt kopiere, spre og endre på dette materialet i undervisningssammenheng under følgende forutsetninger: Du kan ikke profittere på materialet og du skal oppgi opphavet til materialet. Om du endrer materialet og sprer verket videre, skal samme forutsetninger gjelde for dette verket.

CC bilde

Dette verk er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.

Kontakt

Dette undervisningsopplegget er utarbeidet av lærere i Skien kommune. Ta gjerne kontakt hvis du bruker opplegget og har erfaringer du ønsker å dele.

Start typing and press Enter to search