OM SKIENSSKYA

Gjennom Skiensskya ønsker Skien kommune å ta et tydelig verdistandpunkt, nemlig at undervisningsopplegg og læringsressurser utviklet lokalt kan være fritt tilgjengelige for alle. Denne nettressursen er derfor gratis for alle å bruke.

 

Vi ønsker å bidra til en god delingskultur, hvor vi kan la oss inspirere av hverandre og sammen  klare å gi elevene våre engasjerende og meningsfull undervisning.

 

Vi håper at alle som bruker Skiensskya selv har lyst til å dele sine undervisningsopplegg i en eller annen form. Send oss gjerne innspill, dersom du har et opplegg du vil dele her på Skiensskya.

Hva er Skiensskya?

Vi som står bak Skiensskya er alle pedagoger som jobber i Skiensskolen, både på barneskoler og ungdomsskoler her i byen vår. Gjennom en lengre periode har vi jobbet med å skrive ut opplegg som vi og våre kolleger har gode erfaringer fra skolene våre, og vi har også laget helt nye opplegg som nå bare venter på å bli brukt.

Vi har klokkertro på verdien av å dele og håper at Skiensskya kan bli en nettressurs som kan inspirere og engasjere lærere. Vi håper også at du vil bli med å utvikle sida videre og bidra med nye undervisningsopplegg som du og dine kolleger har gode erfaringer med fra klasserommet. Målet vårt er at lærere på alle trinn i Skiensskolen skal kunne finne inspirasjon og få gode tips til engasjerende og lærerike undervisningsopplegg.

Nye læreplaner og begrepet tverrfaglighet

Høsten 2020 ble det innført nye læreplaner i hele skole-Norge. En viktig bestanddel i disse er begrepet tverrfaglighet. Vårt håp er at Skiensskya skal være en nyttig nettressurs for lærere, hvor man enkelt kan hente ned gode tverrfaglige undervisningsopplegg som kan brukes i klasserommet.

Innholdet i Skiensskya.no er organisert via de tre læreplanbestemte tverrfaglige emnene:

Folkehelse og livsmestring
Demokrati og medborgerskap
Bærekraftig utvikling

Om begrepene «viktig på riktig» og «dusjen»

I dialog med andre oppdager man ofte nye knagger, sammenhenger og måter å tenke på. I starten av vårt prosjekt kom vi via Twitter i kontakt med lærerne Lotta Bohlin (@lottabo) og Martin Fernström (@martinfernstrom), ved Årstaskolan i Stockholm. De lærte oss mye, blant annet begrepet «viktig på riktig».

I vår sammenheng handler dette om å la elevene jobbe med oppgaver på skolen som har en reell verdi, og ikke bare er noe du gjør for at «læreren skal bli fornøyd». For at undervisningsopplegg skal være viktig på riktig må arbeidet munne ut i et konkret produkt og ha et reelt publikum. Det hele handler rett og slett om å gjøre det elevene jobber med på skolen viktig for dem på ordentlig slik at det også får en verdi utenfor skoleporten. Vi har forsøkt å ha disse tankene som en rettesnor for oppleggene som blir presentert her på Skiensskya.

Lotta og Martin lærte oss også om viktigheten av å la elevene «lære av proffene» før eleven selv skal gå i gang med sitt eget skapende prosjekt. Som pedagog må man rett og slett dusje elevene i gode og profesjonelle eksempler i starten av hvert prosjekt. Så når du i våre undervisningsopplegg møter begrepet «dusjen», så er det denne prosessen vi viser til.

Lyst til å bidra?

Skiensskya blir bare så god som vi selv gjør den til. For at sida skal være nyttig for oss alle, er vi derfor avhengig at flere lærere har lyst til å bidra med sitt.

Send oss gjerne undervisningsopplegg du eller dine kolleger har gjort dere gode erfaringer med. Du kan også lage et helt nytt opplegg som du har lyst til å dele.

Vi kan nås enkelt ved å trykke på e-posten nedenfor.
Anneragnhild.sti@skien.kommune.no

Det er mange som skal takkes!

Takk til våre fine elever som hver dag gjør jobben vår verdifull, spennende og meningsfull.

Takk til våre gode kolleger som generøst deler erfaringer og undervisningsopplegg med oss og med hverandre.

Takk til Digitaliseringsutvalget i Skien som trodde på Skiensskya-prosjektet og som bevilget de helt nødvendige utviklingsmidlene.

Takk til forståelsesfulle rektorer som har latt oss bruke tid på prosjektet.

Takk til folka på Oppvekst som hele tiden har heiet på oss og vært flotte medspillere underveis i prosjektet.

Takk til det lokale mediebyrået Fjuz, som har vært en god sparringspartner og entusiastisk utvikler av nettsiden du nå er inne på.

Og takk til våre gode kolleger i Sverige, Lotta Bohlin og Martin Fernström, ved Årstaskolan i Stockholm. Dere lærte oss «viktig på riktig»-metodikken som vi håper og tror viser seg i undervisningsoppleggene her på Skiensskya.

Start typing and press Enter to search