17.mai og jeg

Hva er 17.mai for meg?

Sammendrag

Gjennom å bruke musikk, kreative prosesser og samtaler, skal elevene reflektere over egen identitet og hvordan dette er knyttet opp mot 17.mai.

Beskrivelse av prosjektet

Kort beskrivelse

I dette opplegget skal elevene jobbe med egen identitet i det norske samfunnet, med fokus på 17.mai. Ved å jobbe med Skienssangen, fargesymbolikk og symboler, samt å samtale om hva 17.mai handler om, skal de komme frem til hva 17.mai er for dem. Dette skal vises i et kunstuttrykk.

Dette opplegget er en del av et større prosjekt. Totalt er det tre opplegg, hvor dette prosjektet er del en, og beregnet for 8.trinn. Alle oppleggene kan brukes alene, eller som en del av det store prosjektet. De andre delene til prosjektet finner du her:

9. trinn: 17. mai – Skiensskya

10. trinn: 17.mai og oss – Skiensskya

Formål

Elevene skal reflektere over egen identitet, og hva 17.mai betyr for dem.

Forankring i læreplanen

Fag og kompetansemål

Samfunnsfag:

 • reflektere over likheter og ulikheter i identitet, levesett og kulturuttrykk og drøfte muligheter og utfordringer ved mangfold.

 

Kunst og håndverk:

 • Utforske muligheter innenfor håndverksteknikker og egnet teknologi ved å bearbeide og sammenføye harde, plastiske og myke materialer.
 • Utvikle løsninger gjennom en stegvis designprosess og vurdereholdbarhet, funksjon og estetisk uttrykk
 • Analysere hvordan identitet og stedstilhørighet kommuniseres i arkitektur, klestradisjoner, kunst eller gjenstander, og integrere kulturelle referanser i eget skapende arbeid
Tverrfaglige temaer

Demokrati og medborgerskap

Kjerneelementer
 • Demokratiforståelse og deltakelse
 • Identitetsutvikling og fellesskap
 • Undring og utforsking
 • Håndverksferdigheter
 • Kunst- og designprosesser
 • Visuell kommunikasjon
 • Kulturforståelse
microsoftteams-image-2

Lærerveiledning

Del 1 - dusj (ca 2timer)

 • Hente forkunnskaper
 • Skienssangen (sangen finner du under tips)
 • Dembra: Hva vil det si å være norsk (lenke finner du under tips)
 • Fargesymbolikk/symboler
 • Ulike håndverksteknikker i k&h
 • Identitets prat:
  • Hvem er du?
  • Hva gjør deg til deg?
  • Hvem påvirker deg?

Del 2 - Planleggings- og arbeidsfase (ca. 5timer)

 • Gjennomgå oppgaven, og lag vurderingskriterier sammen med elevene.
 • Elevene må velge hvordan de skal utrykke seg kunstnerisk om hva 17.mai er for dem. For å komme frem til dette kan de f.eks. bruke tankekart, bilder, stikkord, skisser osv.
 • Arbeide med produktet.
 • Gjennomføre egenvurdering og samtale i plenum (forberede en prosessorientering). Se under tips.

Produkt

Et kunstuttrykk som sier noe om hva 17.mai er for elevene.

Vurdering

 • Refleksjonstekst, individuell. Hvor de forteller om produktet, prosessen, tanker rundt 17.mai og det vi har snakket om underveis. Her bør eleven ha med relevante begreper. Forslag til spørsmålsformulering:
  • Hvordan vil du si at produktet ditt viser dine tanker om hva 17.mai er for deg?
 • Prosessen (egenvurdering/samtaler underveis/prosessorientering)

Tips

Rettigheter

Du kan fritt kopiere, spre og endre på dette materialet i undervisningssammenheng under følgende forutsetninger: Du kan ikke profittere på materialet og du skal oppgi opphavet til materialet. Om du endrer materialet og sprer verket videre, skal samme forutsetninger gjelde for dette verket.

 

 

 

Dette verk er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.

Rettigheter

Du kan fritt kopiere, spre og endre på dette materialet i undervisningssammenheng under følgende forutsetninger: Du kan ikke profittere på materialet og du skal oppgi opphavet til materialet. Om du endrer materialet og sprer verket videre, skal samme forutsetninger gjelde for dette verket.

CC bilde

Dette verk er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.

Kontakt

Dette undervisningsopplegget er utarbeidet av lærere i Skien kommune. Ta gjerne kontakt hvis du bruker opplegget og har erfaringer du ønsker å dele.

Start typing and press Enter to search