BÆREKRAFTIG UTVIKLING

Bærekraftig utvikling som tverrfaglig tema i skolen skal legge til rette for at elevene kan forstå grunnleggende dilemmaer og utviklingstrekk i samfunnet, og hvordan de kan håndteres. Bærekraftig utvikling handler om å verne om livet på jorda og å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine behov.

Birdwatch – en dag ved Børsesjø

Dukketeater

Skien – en plastfri kommune

Skolehage

Et søpleopplegg

Fadderdag

Start typing and press Enter to search