Folkehelse og livsmestring

Folkehelse og livsmestring som tverrfaglig tema i skolen skal gi elevene kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse, og som gir muligheter til å ta ansvarlige livsvalg. I barne- og ungdomsårene er utvikling av et positivt selvbilde og en trygg identitet særlig avgjørende.

Boken om Hjalmar Johansen

Overvåking

Nyttevekster

Turløype

Vennskapsby

Vennskapsby – Høstfest

Skolehage

Se – lukt – smak

Kokeboka

Start typing and press Enter to search