BÆREKRAFTIG UTVIKLING

Bærekraftig utvikling som tverrfaglig tema i skolen skal legge til rette for at elevene kan forstå grunnleggende dilemmaer og utviklingstrekk i samfunnet, og hvordan de kan håndteres. Bærekraftig utvikling handler om å verne om livet på jorda og å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine behov.

Skien i fremtiden

Skien i dag

Skien og den industrielle revolusjonen

Elektrisitet og vårt teknologiske samfunn

Bærekraft i Skien

Klimaflyktninger

Film – appell

Start typing and press Enter to search