Klimaflyktninger

Elevene skal lage en fagbok hvor temaet er klimaflyktninger.

Sammendrag

Elevene skal lære om klimaflykninger. Hva er en klimaflykning og hvilke tiltak kan vi som medmennesker bidra med for å redusere antall klimaflykninger.

Beskrivelse av prosjektet

Kort beskrivelse/formål

Elevene skal de neste ukene jobbe med temaet klimaflyktninger. Dette skal ende opp i en liten fagbok. Formålet er at elevene skal lære om hvorfor vi har klimaflyktninger, hva det betyr, hvilke konsekvenser det kan få og hva vi som medmennesker kan gjøre. I tillegg til at de skal ta bevisste valg når det gjelder kilder. 

Forankring i læreplanen

Tverrfaglige emner

Bærekraftig utvikling 

Kompetansemål i fag

Samfunnsfag
 • samanlikne korleis politiske, geografiske og historiske forhold påverkar levekår, busetjingsmønster og demografi i forskjellige delar av verda i dag 
 • beskrive ulike dimensjonar ved berekraftig utvikling og korleis dei påverkar kvarandre, og presentere tiltak for meir berekraftige samfunn 
 • vurdere på kva måtar ulike kjelder gir informasjon om eit samfunnsfagleg tema, og reflektere 
 •  over korleis algoritmareinsretta kjelder eller mangel på kjelder kan prege forståinga vår 
 • utforske ulike plattformer for digital samhandling og reflektere over korleis digital deltaking og samhandling påverkar forma på og innhaldet i samfunnsdebatten 

 

Naturfag
 • Beskrive drivhuseffekten og gjøre rede for faktorer som kan forårsake og globale klimaendringer 
Norsk
 • Informere, fortelle, argumentere og reflektere i ulike muntlige og skriftlige sjangre og for ulike formål tilpasset mottaker og medium  
Musikk
 • utforske musikalske uttrykk og virkemidler i interpretasjon og improvisasjon, og reflektere over egne musikalske valg i utøvende og skapende prosesser 
pers8647skiensskya-

Lærerveiledning

Del 1: dusj

Klimaflytkninger: 

Kildekritikk:

Bookcreator 

 • Forklaring på hvordan man bruker bookcreator finner dere her:  
Del 2: prosessen

Elevene skal jobbe i grupper og skrive fagtekster hvor de sier noe om følgende: 

 • Hva er en klimaflyktning? 
 • Hva er årsaken til at noen blir klimaflyktninger? 
 • Hvilke konsekvenser kan dette få? 
 • Hva kan vi gjøre? 
 • Dere skal velge en av hendelsene fra denne siden og fortelle om denne. 
Del 3: produktet

Fagbok i bookcreator 

Tips!

 • Varier hvordan dere jobber med dusjen, grupper, individuelt, forelesning osv. 
 • Bruk gjerne nettsteder/bøker om de ulike temaene som du kjenner fra før 
 • Dette opplegget tar utgangspunkt i at man har jobbet med sammensatte tekster og fagtekster før. Dersom klassen ikke har gjort dette, er det lurt å ha en gjennomgang av dette først. 

Vurdering

Refleksjonsvideo: 

Elevene reflekterer rundt prosessen, hvordan de tok hensyn til kildekritikk, og valg av kilder. 

pers8544skiensskya-

Rettigheter

Du kan fritt kopiere, spre og endre på dette materialet i undervisningssammenheng under følgende forutsetninger: Du kan ikke profittere på materialet og du skal oppgi opphavet til materialet. Om du endrer materialet og sprer verket videre, skal samme forutsetninger gjelde for dette verket. 

Dette verk er lisensiert under en Creative Commons Navngivelse-IkkeKommersiellDelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens. 

Rettigheter

Du kan fritt kopiere, spre og endre på dette materialet i undervisningssammenheng under følgende forutsetninger: Du kan ikke profittere på materialet og du skal oppgi opphavet til materialet. Om du endrer materialet og sprer verket videre, skal samme forutsetninger gjelde for dette verket.

CC bilde

Dette verk er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.

Kontakt

Dette undervisningsopplegget er utarbeidet av lærere i Skien kommune. Ta gjerne kontakt hvis du bruker opplegget og har erfaringer du ønsker å dele.

Start typing and press Enter to search