Skien og den industrielle revolusjonen

Bygg opp igjen Skien fra gamle dager
Print

Sammendrag

Etter å ha studert hvordan Skien var under den industrielle revolusjon, skal elevene bygge opp igjen byen i Minecraft eller Roomsketcher.

Beskrivelse av prosjektet

Kort beskrivelse

Elevene skal i dette opplegget lære om den industrielle revolusjon, med fokus på Skien. De skal bli kjent med hvordan samfunnet var bygd opp, og skal bruke denne kunnskapen til å bygge deler av Skien i Minecraft eller programmet Roomsketcher.

Dette opplegget er en del av et større prosjekt. Totalt er det tre opplegg, hvor dette prosjektet er del én, og beregnet for 8.trinn. Alle oppleggene kan brukes alene eller som en del av det store prosjektet. Målet er at elevene, gjennom de tre delene skal bli kjent med hjembyen sin gjennom historien, hvordan det er i dag og hvordan det kan bli i fremtiden. De andre delene til prosjektet finner du her:

https://skiensskya.no/undervisning/ungdomstrinn/skien-i-dag/

https://skiensskya.no/undervisning/ungdomstrinn/skien-i-fremtiden/

Formål

Bli kjent med Skien i et historisk perspektiv – ut ifra den industrielle revolusjonen.

Forankring i læreplanen

Fag

Samfunnsfag
 • Utforske hvordan teknologi har vært og fremdeles er en endringsfaktor, og drøfte innvirkningen teknologien har hatt og har på enkeltmenneske, samfunn og natur
Kunst og Håndverk:
 • Lage skisser til fornyelse av lokale omgivelser og modellere arkitektoniske løsninger som ivaretar ulike behov og interesser
 • Visualisere form ved hjelp av frihåndstegninger, arbeidstegninger, modeller og digitale verktøy
 • Utforske hvordan digitale verktøy og ny teknologi kan gi muligheter for kommunikasjonsformer og opplevelser i skapende prosesser og produkter
Matematikk 
 • Utforske algebraiske regneregler
 • Utforske og argumentere for formler for areal og volum av tredimensjonale figurer.

Tverrfaglige emner

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

skien-og-den-industrielle-revolusjonen-skien-idag

Kjerneelementer

Samfunn:
 • Undring og utforsking
 • Samfunnskritisk tenking og samanhengar
 • Demokratiforståing og deltaking
 • dentitetsutvikling og fellesskap
Kunst og Håndverk:
 • Kunst- og designprosesser
 • Visuell kommunikasjon
 • Håndverksferdigheter
Matematikk 
 • Utforsking og problemløsning

Lærerveiledning

Dusj

Industrielle revolusjon i verden og Skien
Hvordan bodde de? Hvordan fungerte samfunnet?
 • Ulike klasser i samfunnet: Se her
 • Borgerskapet og middelklassen: Se her
 • Barnearbeid: Se her
 • Ulike klasser = ulik utdanning: Se her
 • Bonde- og fiskesamfunn: Se her
Hvordan lage en plantegning, se vedlegg (hvilket vedlegg???.)
 • Geogebra
Hva tjente folk på denne tiden?

 Hva var inntektsutviklingen for en familie/industriarbeider gjennom 1800-tallet og første halvdel av 1900-tallet?

 • Excel
 • Statistikk

Hvordan finne ut areal av rektangler og kvadrater?

Planleggingsfasen

skien-og-den-industrielle-revolusjonen-veggmaleri

Elevene deles i grupper. De ulike gruppene får tildelt en bolig eller fabrikk som skal gjenskapes i Minecraft/roomsketcher. Forslag til boliger og fabrikker som kan bygges finner du under tips.

Elevene bruker kulepunktene under som utgangspunkt for sin planlegging: 

 • Hva er typisk for denne boligen? Særtrekk innvendig og utvendig?
 • Hvor fant man denne typen bolig?
 • Hvem bodde der?
 • Hva var typisk størrelse på en slik bolig?
 • Lag en plantegning av boligen, f.eks. i geogebraeller på ruteark.
 • Her må det lages utregninger: areal osv.

Produkt

Gruppene bygger sin bolig/fabrikk i Minecraft/roomsketcher, og forteller om sitt bygg og menneskene som hører til dette bygget. Her kan de f.eks. bruke screencastomatic (se under tips – men hvor er tipsene=??).

Klassesamtale etter presentasjon av produkter

Hvordan ser en «arbeiderbolig» ut i dag i forhold til før? Sammenligne før og nå. Hvordan tror dere det vil bli fremtiden?

Her kan lærer vise frem plantegning for leiligheter, eneboliger osv. Hvorfor er boligene i dag større enn tidligere? Familiesammensetninger?

Rettigheter

Du kan fritt kopiere, spre og endre på dette materialet i undervisningssammenheng under følgende forutsetninger: Du kan ikke profittere på materialet og du skal oppgi opphavet til materialet. Om du endrer materialet og sprer verket videre, skal samme forutsetninger gjelde for dette verket.

Dette verk er lisensieret under en Wikimedia Commons under Creative Commons lisens.

Rettigheter

Du kan fritt kopiere, spre og endre på dette materialet i undervisningssammenheng under følgende forutsetninger: Du kan ikke profittere på materialet og du skal oppgi opphavet til materialet. Om du endrer materialet og sprer verket videre, skal samme forutsetninger gjelde for dette verket.

CC bilde

Dette verk er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.

Kontakt

Dette undervisningsopplegget er utarbeidet av lærere i Skien kommune. Ta gjerne kontakt hvis du bruker opplegget og har erfaringer du ønsker å dele.

Start typing and press Enter to search