Bilde av Dag Rune Pedersen

Dag Rune Pedersen

Jeg heter Dag Rune Pedersen og er 53 år. Jeg jobber til daglig på Kongerød ungdomsskole, hvor jeg underviser for tiden i matematikk, musikk, KRLE og naturfag. I tillegg har jeg også utdanning i samfunnsfag, men underviser ikke i det i år. Jeg er opptatt av matematikkfaget med utgangspunkt i utforsking og det å undersøke sammenhenger. Ønsker at elevene skal benytte seg av digitale verktøy for å gjøre utforsking og undersøkelser. 

Ingen fag i skolen kan ses på isolert, og derfor er engasjementet og deltagelsen i arbeidet med Skiensskya viktig for meg. I tillegg er det å dele ideer mellom lærere og skolere er også en viktig årsak til at jeg ønsket være med på dette arbeidet. 

Det beste med jobben som lærer er å møte elever hver dag og å få være med på utviklingen deres i det daglige.

Start typing and press Enter to search