Velg undervisning

Innholdet i Skiensskya er organisert via de tre tverrfaglige emnene:

 

  • Folkehelse og livsmestring
  • Demokrati og medborgerskap
  • Bærekraftig utvikling

 

Innenfor hvert emne presenteres ulike undervisningsopplegg fordelt på småskole, mellomtrinn og ungdomsskole.  Alle oppleggene tar utgangspunkt i at elevene ved avslutningen skal kunne presentere et reelt sluttprodukt.

Start typing and press Enter to search