Skien i fremtiden

Hvordan blir Skien i fremtiden?
Print

Sammendrag

Ved å se tall som beskriver Skien, som for eksempel befolkningsutvikling, skal elevene lage modeller av hvordan Skien kommer til å bli i fremtiden. I tillegg skal det lages et nytt kommunevåpen.

Beskrivelse av prosjektet

Kort beskrivelse

I dette opplegget skal elevene fordype seg i Skiens fremtid. De skal gjennom matematiske formler se på blant annet befolkningsutviklingen, lønnsutvikling m.m. Elevene skal også se på kommunevåpenets betydning, og basert på hvordan de ser for seg fremtidens Skien: Lage et nytt og moderne kommunevåpen.

Dette opplegget er en del av et større prosjekt. Totalt er det tre opplegg, hvor dette prosjektet er del tre, og beregnet for 10.trinn. Alle oppleggene kan brukes alene eller som en del av det store prosjektet. Målet er at elevene, gjennom de tre delene skal bli kjent med hjembyen sin gjennom historien, hvordan det er i dag og hvordan det kan bli i fremtiden. De andre delene til prosjektet finner du her:

https://skiensskya.no/undervisning/ungdomstrinn/skien-i-dag/

https://skiensskya.no/undervisning/ungdomstrinn/skien-og-den-industrielle-revolusjonen/

 

Formål

skien-i-fremtiden-ungdomsskolen-d
skien-i-fremtiden-ungdomsskolen-a

Forankring i læreplanen

Fag

Kunst og håndverk
 • Visualisere form ved hjelp av frihåndstegninger, arbeidstegninger, modeller og digitale verktøy
 • Analysere hvordan identitet og stedstilhørighet kommuniseres i arkitektur, klestradisjoner, kunst eller gjenstander, og integrere kulturelle referanser i eget skapende arbeid
 Matematikk 
 • Tolke og kritisk vurdere statistiske framstillinger fra mediene og lokalsamfunnet
 • Bruke funksjoner i modellering og argumentere for framgangsmåter og resultater

modellere situasjoner knyttet til reelle datasett, presentere resultatene og argumentere for at modellene er gyldige.

Norsk 
 • informere, fortelle, argumentere og reflekterei ulike muntlige og skriftlige sjangre og for ulike formål tilpasset mottaker og medium

Tverrfaglige emner

Folkehelse og livsmestring
Demokrati og medborgerskap

Kjerneelementer

Kunst og håndverk
 • Håndverksferdigheter
 • Kunst- og designprosesser
 • Visuell kommunikasjon
 • Kulturforståelse
 Matematikk 
 • Modellering og anvendingar
 • Resonnering og argumentasjon
 • Representasjon og kommunikasjon
Norsk 
 • Muntlig kommunikasjon
 • Skriftlig tekstskaping
skien-i-fremtiden-ungdomsskolen-verden-i-grus

Lærerveiledning

Dusj

 • Skien i framtida, hvor er vi?
 • Framtidsplaner for Skien?
Matematikk:

Bruke historiske data til å lage modeller for framtida med funksjoner 

Regne seg fram i tid og bakover i tid. (Dette tjente bestefar, dette tjente pappa, dette vil jeg tjene og dette vi barna mine tjene; hvis utviklingen fortsetter)

Se på forbrukstall og undersøke hvordan familier vil bruke penger i framtida…? Med enkle funksjons modeller

 • framtidsplaner for verden?
 • bærekraft
 • industri
 • teknologi
 • befolkning
 • transport/infrastruktur
 • Hvordan er framtidas Skien? Er det en dystopi? En utopi? Hvordan kom vi hit?
 • Hva kommer vi til å tjene i framtida? Hvor mange blir vi?

Kommunevåpen: 

 • Hva betyr nåværende kommunevåpen? Historie rundt byvåpenet til Skien kommune – se her
 • Innhente informasjon om hvordan andre kommunevåpen ser ut og hvordan de er fremstilt/tegnet.
 • Undersøke hvordan man kan forenkle/stilisere motiver i henhold til kommunevåpen (gode råd til utforming av et kommunevåpen)  – last ned pdf her
 • litt om moderne kommunevåpen og hva/hvordan et kommunevåpen bør/kan utformes – se her

Planleggingsfase for elever:

På grunnlag av det dere har undersøkt om kommunevåpen, skal dere lage et nytt og mer moderne kommunevåpen som kan representere Skien i dag og i fremtiden.

 • Hva kan representere Skien i dag og for fremtiden?
 • Hva har Skien som «ingen andre» har?
 • Hendelser?
 • Kulturelle events?
 • Bygninger?
 • Steder?

Hvordan kan dette representeres i form, farge, stil osv? Lag skisser for hånd

Produkt

skien-i-fremtiden-ungdomsskolen-a
skien-i-fremtiden-ungdomsskolen-b

Lage sitt eget forslag til et nytt og mer «moderne» kommunevåpen som kan representere Skien by i vår samtid og i fremtiden. Produktet kan både gjøres for hånd eller digitalt.

Elevene skal reflektere og begrunne valgene de har gjort i en sammenhengende tekst/rapport.

Begrepsordliste for elever

 • Dystopi
 • Utopi
 • Bærekraft
 • Infrastruktur

Rettigheter

Du kan fritt kopiere, spre og endre på dette materialet i undervisningssammenheng under følgende forutsetninger: Du kan ikke profittere på materialet og du skal oppgi opphavet til materialet. Om du endrer materialet og sprer verket videre, skal samme forutsetninger gjelde for dette verket.

Dette verk er lisensieret under en Wikimedia Commons under Creative Commons lisens.

Dette verk er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.

Rettigheter

Du kan fritt kopiere, spre og endre på dette materialet i undervisningssammenheng under følgende forutsetninger: Du kan ikke profittere på materialet og du skal oppgi opphavet til materialet. Om du endrer materialet og sprer verket videre, skal samme forutsetninger gjelde for dette verket.

CC bilde

Dette verk er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.

Kontakt

Dette undervisningsopplegget er utarbeidet av lærere i Skien kommune. Ta gjerne kontakt hvis du bruker opplegget og har erfaringer du ønsker å dele.

Start typing and press Enter to search