Bærekraft i Skien

Lag en appell om bærekraft i Skien kommune.

Sammendrag

Elevene skal lage en appell om prioriterte bærekraftsmål i Skien kommune.

Beskrivelse av prosjektet

Kort beskrivelse/formål

Elevene skal få oversikt over hva bærekraft er og bli kjent med FN`s bærekraftsmål. I tillegg skal de tilegne seg kunnskap om hvordan det arbeides for å fremme dette lokalt i Skien. Til slutt skal de holde en appell for klassen, skolen, på det lokale torvet, for bystyret osv, hvor de sier noe om hvilke mål som bør prioriteres i Skien og hvordan vi kan nå disse. 

Forankring i læreplanen

Tverrfaglige emner

Bærekraftig utvikling 

Kompetansemål i fag

Samfunnsfag
 • beskrive ulike dimensjonar ved berekraftig utvikling og korleis dei påverkar kvarandre, og presentere tiltak for meir berekraftige samfunn 
 • reflektere over korleis menneske har kjempa og kjempar for endringar i samfunnet og samstundes har vore og er påverka av geografiske forhold og historisk kontekst 
KRLE
 • identifisere og drøfte aktuelle etiske problemstillinger knyttet til menneskerettigheter, urfolks rettigheter, bærekraft og fattigdom 

 

Norsk
 • gjenkjenne og bruke språklige virkemidler og retoriske appellformer 
 • informere, fortelle, argumentere og reflektere i ulike muntlige og skriftlige sjangre og for ulike formål tilpasset mottaker og medium 
 • uttrykke seg i ulike sjangre og eksperimentere med sjangre på kreative måter 
pers7597skiensskya-

Lærerveiledning

Del 1: dusj

Bærekraft: 

 • Hva er bærekraft, hva betyr det, og hvorfor er det viktig? 

La elevene komme med innspill til hva de forbinder med bærekraftig utvikling, lag en felles ordsky med disse ordene (for eksempel Wordlementimeter,com) – se under tips 

 • Hva er FNs bærekraftsmål og hvorfor er de viktige for oss?

 Appell: 

Kommentert eksempel: politisk appell – eksempel på appell 

WATCH: Greta Thunberg’s full speech to world leaders at UN Climate Action Summit – eksempel på appell 

 

Etos, patos og logos – se under tips 

Del 2: produkt

Appell: 

I appellen skal de si noe om: 

 • Hvilke mål det er viktigst at vi prioriterer? 
 • Hvordan må vi jobbe for å nå disse prioriterte målene? 

 

Appellen kan holdes på skolen, eller få til en avtale med lokalpolitikere, lokale sentere osv. 

Tips!

 • I arbeidet med etos, patos og logos velger man selv hvor detaljer man vil gjøre det.  
 • www.Mentimeter.com – Lag en egen bruker. Her kan du lage en presentasjon med spørsmål om hva elevene forbinder med bærekraft, så kan de gå inn på en nettside og komme med sine forslag. Da kommer ordskyen opp på skjermen underveis som ordene blir skrevet inn fra elevene. Ord som kommer flere ganger vises større på skjermen. 
 • www.wordle.net – denne kan lastes ned på egen pc. 

Vurdering

Elevene skal lage et refleksjonsnotat hvor de reflekterer over hva de har lært om bærekraft og hvordan de kan påvirke lokalt. 

pers8123skiensskya-

Rettigheter

Du kan fritt kopiere, spre og endre på dette materialet i undervisningssammenheng under følgende forutsetninger: Du kan ikke profittere på materialet og du skal oppgi opphavet til materialet. Om du endrer materialet og sprer verket videre, skal samme forutsetninger gjelde for dette verket. 

Dette verk er lisensiert under en Creative Commons Navngivelse-IkkeKommersiellDelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens. 

Rettigheter

Du kan fritt kopiere, spre og endre på dette materialet i undervisningssammenheng under følgende forutsetninger: Du kan ikke profittere på materialet og du skal oppgi opphavet til materialet. Om du endrer materialet og sprer verket videre, skal samme forutsetninger gjelde for dette verket.

CC bilde

Dette verk er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.

Kontakt

Dette undervisningsopplegget er utarbeidet av lærere i Skien kommune. Ta gjerne kontakt hvis du bruker opplegget og har erfaringer du ønsker å dele.

Bilde av Elise Haugerud
Elise Haugerud

E-post: eh@du-verden.no

Les mer om Elise

Start typing and press Enter to search