Elektrisitet og vårt teknologiske samfunn

Bli med på utviklingen!

Sammendrag

Dette er et undervisningsopplegg hvor elevene skal være delaktig i både prosess og sluttprodukt. Elevene skal jobbe i grupper og presentere det de har lært om elektrisitet og vårt teknologiske samfunn.

Beskrivelse av prosjektet

Kort beskrivelse

Elevene skal tilegne seg kunnskap om elektrisitet og vårt teknologiske samfunn. Dette skal de jobbe med i fellesskap og i grupper med en fremføring. Prosjektet skal avsluttes med en fagdag om dette temaet.

Samfunnsfag
 • livet før elektrisiteten og den industrielle revolusjon
 • fra jordbruk til industri
 • liv og arbeid på 1800-tallet
 • nye tider, arbeidsforhold, fagforeninger
 • forberedt prøve
Naturfag
 • fornybar eller ikke-fornybar energi
 • vannkraft vannets kretstløp
 • var ute og så på transformatorstasjonen i nærmiljøet
skienskya-underholdningsboka-kreativ-skriving-topp

Lærerveiledning

Del 1: dusj
 • En og en: Tenk deg at strømmen går, og ingen vet hvor lenge den blir borte. Hvordan vil det påvirke deg hvis det:
 • varer fem timer?
 • varer en uke?
 • I gruppe: diskuter i gruppa punktene over, og noter ned alt dere kommer på
 • Felles: felles samtale om konsekvensene av strømbrudd
 • For 250 år siden fantes det ikke elektrisitet. Undring en og en: Hvordan levde folk livene sine da? Hva jobbet de med? Hvordan fikk de tak i ting de ikke hadde? Felles samtale etterpå.
 • Hva skjedde? Felles tankekart på tavla
Del 2: Gruppearbeid - elektrisitet og utvikling
 • Fossil kraft; olje, kull og gass
 • Hav- og vannkraft
 • Kjernekraft
 • Geometrisk energi
 • Solenergi
 • Bioenergi

Oppdrag:

Dere skal lage en Ted-talk hvor dere er ekspertene som har blitt invitert til å snakke om energi.

 1. Hva er dette? Dere skal forklare for resten av klassen
 2. Hva er fordelene og ulempene med disse kraftkildene?
 3. Hvor brukes dette i dag? Hvor mye blir det brukt? Pris? Hvorfor er det slik?
 4. Finnes det ubrukte energikilder?

 

Ted-talken skal vare i ca 5-8 minutter.

Dere skal ikke bruke notater eller PowerPoint.

Ted-talken leveres i Teams. Dere kan filme med mobiltelefonen eller pc.

Husk å lytte gjennom, slik at dere er sikre på at lyden er god nok.

 

Eksempel på Ted-talk:

https://www.facebook.com/TED/posts/10165039026595652

Vurdering
Lav måloppnåelse Middels måloppnåelse Høy måloppnåelse
Forklare hva energiformen er Seerne får liten forståelse for hva dette er Seerne forstår delvis hva dette er. Seerne har fått en forståelse av hva dette er.
Fordeler og ulemper Viser oversikt over fordeler. Viser oversikt over noen fordeler og ulemper. Diskuterer litt.

Har en tydelig konklusjon.

Viser oversikt over flere fordeler og ulemper.

Diskuterer dette på en saklig måte.

Har en tydelig konklusjon.

Dagens situasjon Viser oversikt over dagens situasjon Viser god oversikt over dagens situasjon. reflekterer noe over hvordan utviklingen i framtiden kan bli. Viser god oversikt over dagens situasjon. Reflekterer godt over hvordan utvikling framover kan bli.
Ubrukte energikilder Ikke funnet noe Funnet en Funnet flere
Ted-talk Viser muntlige ferdigheter

Bruker ikke fagbegreper

Bruker ikke Ted-talk som sjanger

Kort varighet

Viser gode muntlige ferdigheter

Bruker noen fagbegreper

Kjenner til Ted-talk som sjanger

Holder tiden

Viser meget gode muntlige ferdigheter

Bruker fagbegreper

Kjenner til Ted-talk som sjanger

Holder minutter

Digitale ferdigheter Filmen er ikke bearbeidet

Lyden har dårlig kvalitet

Ikke levert på riktig sted

Filmen er lite bearbeidet

Lyden fungerer

Ikke levert på riktig sted

Filmen har «god» kvalitet

God lyd

Er levert på riktig sted

 

Fagdag

Når elevene er ferdig med å lage TED-talk skal de arbeide videre med temaet på en fagdag. Videre i opplegget vil du se hvordan lærerne og elevene har jobbet sammen for å legge opp til en fagdag i dette temaet. Elevene fikk velge på forhånd hva de ville gjøre. Lærere og elever lagde vurderingskriterier i fellesskap før de gikk i gang med arbeidet.

Oppgave 1: På leit etter industri

På begynnelsen av 1800- tallet var det norske samfunnet et jordbrukssamfunn. De aller fleste i Norge var bønder, de bodde på gårder og arbeidet på gårder, og dette bondesamfunnet var basert på naturalhusholdning. Fra midten av 1800- tallet forandret dette samfunnet seg. Nye redskaper gjorde jordbruket lettere. Bønder fikk bedre utdannelse og man gikk mer og mer over til pengehusholdning.

 

I løpet av 1800- tallet gikk Norge fra å være et umoderne jordbrukssamfunn til å bli et industrialisert samfunn med fabrikker og store byer.

 

Skien fulgte Norges utvikling. Byen drev stort sett med jordbruk, trelast og handel, men innbyggerne var fattige, og sleit, med unntak av enkelte familier. Kontrastene var store.

 

Byens historie går langt tilbake i tid; vi fikk bystatus av kongen i 1358, og med det kunne byen drive med handel. Dette gikk bra, og i en bitteliten periode var Skien faktisk Norges hovedstad! Som så mange byer i Norge, er historien til Skien preget av branner, og folket her har måtte begynne på nytt mange ganger. Skiensfolk har bokstavelig talt reist seg fra asken hele 7 ganger – men ikke alltid uten hjelp. Hollendere, engelskmenn og tyskere har satt sitt preg på byen, både i arkitektur og industri, som sluser og gruver.

 

Da den industrielle revolusjonen traff Norge, traff den også Skien, og mye endret seg. Husk definisjonen av revolusjon: En stor og merkbar endring, over relativt kort tid.

 

Dere skal bruke dagen på å finne spor etter den industrielle revolusjonen i Skien. Under har jeg lista opp noen elementer som er relevante, og som dere kan velge mellom, men det er lov til å finne andre ting også. Belys et par-tre ting. Dere skal filme, ta bilder, fortelle og tidfeste – og sette sammen til en videosnutt som skal vises for klassen på slutten av dagen.

 

Vær kreative! Ha det gøy! Utforsk og finn ut, og bruk deres supre, digitale ferdigheter!

 1854 – Lundetangen

1860 – De første slusene anlegges

1861 – Tollboden bygges

1873 – Benjamin Sewell grunnlegger Union Fabrikker

1875 – Skiens første dampsag

1882 – Jernbanen kommer til Skien – ikke helt der den er i dag, men i sentrum

1883 – Skandinavias første automattelefonsentral i Skien – snart kunne det ringes helt til Porsgrunn!

1885 – Laugstol Bruk starter produksjon av elektrisitet, og gir private boliger lys. Først i Skandinavia.

1893 – Skien Aktiemølle settes i drift mellom handelstorget og brygga

1894 – Odds Ballklubb – Norges eldste fotballklubb. Fotballen kom tidlig til Grenland, med engelske arbeidere.

Vurderingskriterier:

 • ha med eksempler på industriell revolusjon
 • forklare godt
 • bilder, video osv
Oppgave 2: Minecraft/skoeske

Verden 2200

Elektrisiteten slik vi kjenner den i dag er borte! Du må være selvforsynt med all strøm du skal bruke. Det betyr at du må produsere elektrisiteten selv med for eksempel vindkraft, solcellepaneler…

Jordas klima er endret, 2-gradersmålet for 2050 ble ikke nådd. Det betyr at huset ditt må tåle ekstremvær som flom, tørke, jordskred, tornadoer og så videre.

 

Hvilke løsninger ville du valgt for å bli selvforsynt med strøm? Her skal dere bruke det dere har lært om energikilder og undersøke videre, før dere viser hvordan dere ville utnyttet dette i en verden hvor ingen får strømmen koblet til huset.

 

Du skal velge mellom:

 • Å lage et fremtidshjem selvforsynt med elektrisitet i en skoeske, eller:
 • Å lage en hus/by/samfunn i Minecraft som viser hvordan det ville sett ut med kun selvforsynt elektrisitet.

Hva bruker vi mest strøm til?

https://www.tu.no/artikler/lager-strom-selv-slik-klarer-de-seg-utenfor-el-nettet/457645

 

https://www.hauteresidence.com/living-off-the-grid-in-luxury/

 

https://www.thesmartsurvivalist.com/off-grid-communities-around-the-world-the-complete-guide/

Vurderingskriterier:

 • er planen gjennomtenkt
 • kreativitet
 • forberedt til presentasjonen

 

Oppgave 3: Musikk - EDM

Jordskjelv, tsunami, tornadoer, orkan, vulkanutbrudd og uendelige mengder nedbør i stummende mørke.

Naturkatastrofer herjer over hele kloden og fremtiden ser mørk og dyster ut.

 

Er det mulig å uttrykke dette scenarioet gjennom musikk?

Absolutt!

 

Dette oppdraget er midt i blinken for deg som generelt liker å lage musikk, eller spesielt det å programmere musikk.

Her vil du jobbe digitalt med å sette sammen en EDM-låt/elektronica-låt.

Sangen skal komponeres rundt tematikken som ble beskrevet i innledningen.

Innenfor tema har du/dere full kunstnerisk frihet i arbeidet med låten.

 

Av programvare kan skolen tilby arbeid i GarageBand på Ipad, samt mulighet for å jobbe i Logic X på Macbook Pro. Dette avhenger noe av antallet elever.

De to programvarene kan i tilfelle kombineres til en viss grad.

 

De som velger denne oppgaven vil ha hovedbase på musikkrommet nede i kantineområdet.

 

Du vil få muligheten til å lære:

·       Programmering av musikk digitalt på Ipad (GarageBand) og/eller Logic X (Mac).

·       Hvordan en sang kan bygges opp med ulike elementer.

·       Redigering/miksing av innspilt råmateriale – lydbilde, panorering, bruk av EQ og kompressor.

 

Du har også mulighet til å ta med deg utstyr/programvare hjemmefra til å bruke denne dagen, om du ønsker det.

 

Oppdraget skal resultere i en låt, som du skal spille for klassen din siste del av temadagen.

Tidspunkt for presentasjonen er mellom 16.30-18.00.

 

Du vil få låten du har laget som Mp3-fil på slutten av dagen, eller i etterkant.

Oppgave 4: Podcast
 • Lurer du noen gang på hvorfor vi er så avhengig av elektrisitet og maskiner?
 • Hvem oppfant elektrisiteten?
 • Når ble vi avhengig av elektrisitet, og når kom maskiner inn i bildet?
 • Hvorfor er det viktig at vi lærer om dette? Og hva kan det bety for fremtiden vår?
 • Ikke minst: hvordan hadde hverdagen vår vært uten elektrisitet og maskiner, i dagens samfunn?

Dette er spørsmål som mange ikke tenker så mye på, men kan være moro å gruble litt mer over. Er du interessert i å lage Podcast der du diskuterer og grubler, så er dette oppgaven for deg!

 

Det er vel vanskelig å tenke på noen annen menneskelig oppfinnelse som er så viktig som strøm. Kanskje med unntak av ilden og hjulet, men det er noen år siden. Strømmen derimot, som vi har kjent til i form av lyn og andre fenomener lenger enn noen annen oppdagelse, fikk vi først kontroll på under andre halvdel av 1800-tallet. Det var da vi for alvor lærte oss å generere strøm og bruke den. Først og fremst til lys.

Selv om det var belysning som drev frem den tidlige elektrifiseringen ble også den industrielle bruken av strøm etter hvert også viktig. Før ble alle maskinene i en fabrikk gjerne drevet av en sentral dampmaskin, og så ble kraften overført inn i fabrikken via en sentral aksel som drev alle maskinene via lærreimer. Det var både ineffektivt og ikke minst veldig farlig.

Den første bruken av strøm var å erstatte dampmaskinene, men det ble ikke bedre inne i fabrikken av den grunn.

Resultat: Spille av podcasten dere har produsert i løpet av dagen.

Oppgave 5: Wittario og Ludenso
 • Del 1: Wittario første del av dagen. Oppgaver om energi og elektrisitet, som løses ute hva en app på telefonen. Denne appen (Wittario) må elevene laste ned på forhånd. Dette tar ikke to timer, så vi starter nok med Del 2 i løpet av denne økta.

 

 • Del 2: Tegning i 3D-modelleringsappen Ludenso. På slutten av dagen skal vi se på produktene i full størrelse vha 3D-briller og appen Ludenso Create (må lastes ned av elevene før torsdag). Vi skal tegne hvert vårt bærekraftige hus – et nullhus – et hus som har løsninger som gjør at huset produserer like mye energi som det totalt har behov for hvert år. Det kan være solcellepanel, solfanger, varmepumpe, vindmøller etc. Kanskje til og med oppfinnelser som du kan finne på. Her gjelder det å være kreativ.
Oppgave 6: Skuespill

Tenk deg at all elektrisitet forsvinner. Ingen vet hva om har skjedd, og ingen vet hva som kommer. Hjemstedet ditt, skolen, familien, alle er i krise.

Fire ulike gjenger står midt i det hele.

I denne oppgaven skal dere lage et teaterstykke. Hver klasse får sin del av «skjelettet» og må lage sin del av teaterstykket. Dette filmes, og settes sammen til en sammenhengende forestilling.

Er du med?!?

Da må du:

 • bidra aktivt i å lage manus
 • tørre å delta i filmen

Rettigheter

Du kan fritt kopiere, spre og endre på dette materialet i undervisningssammenheng under følgende forutsetninger: Du kan ikke profittere på materialet og du skal oppgi opphavet til materialet. Om du endrer materialet og sprer verket videre, skal samme forutsetninger gjelde for dette verket. 

Dette verk er lisensiert under en Creative Commons Navngivelse-IkkeKommersiellDelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens. 

 

Undervisningsopplegget er utarbeidet av lærere på Mæla ungdomsskole.

Rettigheter

Du kan fritt kopiere, spre og endre på dette materialet i undervisningssammenheng under følgende forutsetninger: Du kan ikke profittere på materialet og du skal oppgi opphavet til materialet. Om du endrer materialet og sprer verket videre, skal samme forutsetninger gjelde for dette verket.

CC bilde

Dette verk er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.

Kontakt

Dette undervisningsopplegget er utarbeidet av lærere i Skien kommune. Ta gjerne kontakt hvis du bruker opplegget og har erfaringer du ønsker å dele.

Start typing and press Enter to search