Hva er et samfunn?

Hva er et samfunn og hvordan fungerer det?
Print

Sammendrag

Elevene undersøke hvordan et samfunn er bygget opp og hva som skal til for at dette skal fungere. Elevene skal starte med å undersøke egen by, og deretter planlegge et eget samfunn basert på dette. Samfunnet skal til slutt bygges i Minecraft. I etterkant av arbeidet skal elevene lage en guidet tur i samfunnet, hvor de reflekterer rundt og forklarer hvordan samfunnet er «skrudd sammen».

Beskrivelse av prosjektet

Kort beskrivelse

I dette opplegget skal elevene undersøke hvordan et samfunn er bygget opp og hva som skal til for at dette skal fungere. Elevene skal starte med å undersøke egen by, og deretter planlegge et eget samfunn basert på dette. Samfunnet skal til slutt bygges i Minecraft.

I etterkant av arbeidet skal elevene lage en guidet tur i samfunnet, hvor de reflekterer rundt og forklarer hvordan samfunnet er «skrudd sammen» og hvilke valg som er gjort i prosessen. Eks. begrunnelse for bygninger, institusjoner, m.m. Den guidete turen lages gjennom skjerm- og lydopptak. Det er tenkt at den guidete turen gjøres på engelsk, men dette kan tilpasses alle språkfag.

Forankring i læreplanen

Tverrfaglige emner

Demokrati og medborgerskap

Kjerneelementer og kompetansemål i fag

Samfunnsfag

Kjerneelementer:

 • Undring og utforsking, samfunnskritisk tenking og sammenhenger.

Kompetansemål:

 • Sammenligne hvordan politiske, geografiske og historiske forhold påvirker levekår, bosetningsmønster og demografi i forskjellige deler av verden i dag.
 • Beskrive trekk ved det politiske systemet og velferdssamfunnet i Norge i dag og reflektere over sentrale utfordringer.
 • Bruke samfunnsfaglige metoder og digitale ressurser i egne undersøkninger, og presentere funn ved bruk av digitale verktøy og drøfte hvor gyldige og relevante funnene er.
Engelsk

Kjerneelementer:

 • Kommunikasjon, språklæring og møte med engelskspråklige tekster.

Kompetansemål:

 • Bruke varierte strategier i språklæring, tekstskaping og kommunikasjon
 • Bruke ulike digitale ressurser og andre hjelpemidler i språklæring, tekstskaping og samhandling
 • Uttrykke seg med flyt og sammenheng med et variert ordforråd og idiomatiske Uttrykk tilpasset formål, mottaker og situasjon
 • Skrive formelle og uformelle tekster, inkludert sammensatte, med struktur og sammenheng som beskriver, forteller og reflekterer tilpasset formål, mottaker og situasjon
 • Utforske og beskrive levemåter, tenkesett, kommunikasjonsmønstre og mangfold i den engelskspråklige verden
mincraft

Lærerveiledning

Del 1: Dusj

– Hva er et samfunn? Hvordan prioritere, hva er viktigst? Hvordan fungerer samfunnet?
elevkanalen.no/Ebok/10021/1

– Hva er demografi? Hvordan er dette i Skien?
ssb.no/kommunefakta/skien
https://snl.no/demografi

– Eksempler fra MineCraft

 • Hvordan bygge?
 • Elever som  kan dette fra før kan vise?
 • Instruksjonsvideoer

education.minecraft.net/class-resources/lessons/
minecraft.gamepedia.com/Tutorials/Building_a_metropolis
City Playlist (Real World Buildings)
(Dette er flere litt lange videoer, så dette kan brukes som guide til de som ikke har mye erfaring med Minecraft).

Del 2: Prosessen

Elevene deles inn i grupper på 3 og 3, ta gjerne hensyn til elevens erfaring med Minecraft.

 1. Lag en definisjon på hva et samfunn er
 2. Skriv ned hva slags samfunn vi bor i og hva slags styresett vi har. Undersøk deres egen by:
  • Hvilke store institusjoner som finnes, f.eks. rådhus, sykehus osv. Tenk over beliggenheten og årsaken til at vi har disse.
  • Hvilke type boliger finnes i sentrum?
 1. Skriv en et lite avsnitt hvor du sammenligner det norske styresettet med et annet styresett.
 2. Bygg en eksempelby hvor du viser den kompetansen du har tilegnet deg i de tidligere timene. Gruppen, med veiledning fra lærer, velger hvilken type verden dere ønsker å starte i (Se under tips). Viktig at gruppene eksporterer verdenen etter hver time, slik at alle har tilgang ved fravær (se under tips).
 3. Dere skal lage en guidet tur i byen deres. Her skal dere vise frem de ulike institusjonene dere har laget, fortelle om hvorfor disse er viktig for samfunnet og begrunne plasseringen. Dette skal dere gjøre på engelsk. For å lage denne videoen kan dere bruke ScreencastOmatic. Se vedlegg 1 for brukermanual.

Refleksjonsvideo (individuelt):

 1. Lag en film hvor du vurderer egen arbeidsprosess:
  1. Hva kunne du fra før og hva har du lært?
  2. Beskriv hvordan arbeidsprosessen og sluttproduktet. Er du fornøyd? Hvorfor/hvorfor ikke?

Del 3: Produktet

Et samfunn i Minecraft
Refleksjonsvideo

Tips

 • Som utgangspunkt for byen finnes det flere muligheter. Tre av disse er beskrevet under:
  • «Vanlig» verden
   • Verdenen byen skal bygges i genereres tilfeldig. Dette vil kreve et forarbeid med å finne og rydde plass til byen, men gir et naturlig landskap rundt. Passer godt for de med noe erfaring i MC fra før.
  • Flat verden
   • Verdenen genereres som et helt åpent og flatt landskap. Bygninger kan enkelt plasseres i forhold til hverandre, uten hindringer i veien. Verdenen er bare tre blokker dyp, så gravearbeider vil i liten grad være mulig. Dersom man ønsker et landskap rundt byen, må dette bygges manuelt. Passer godt for de med lite erfaring i MC fra før, da man unngår å rydde plass til byen før man kan bygge. Dette alternativet passer også godt for de som ønsker å starte med «et blankt lerret» og bygge alt fra bunnen av.
  • Town template
   • I Minecraft Education Edition finnes det en forhåndsopprettet mal som heter «Town template». Dette er en ferdig verden hvor det er bygget et rådhus. I tillegg er det mange tomme tomter hvor man kan bygge institusjoner, butikker, boliger, m.m. Byen kommer også med en del ferdig infrastruktur, gatebelysning og dekorasjon. Passer godt for alle, men kanskje spesielt for de som ønsker eller trenger starthjelp til «layouten» av byen.
  • Eksportere og importere verdener
   • For at gruppene alltid skal kunne jobbe i sin verden er det viktig at de med en gang begynner å eksportere sine verdener etter at de har gjort endringer i den. Dette kan enkelt gjøres ved å gå inn i innstillingene for verdenen og velge «Eksporter verden». Denne vil da kunne lagres og senere importeres til spillet igjen. Lagre verdensfilen i en skytjeneste som alle i gruppen har tilgang til. På denne måten har alle tilgang til verdenen, selv om den opprinnelige «eieren» ikke er til stede.
   • For å importere verdenen til spillet velg «Importer verden» i startmenyen og finn filen du ønsker å importere.

Vurdering

– En refleksjonvideo (egenvurdering)
– En guidet tur i samfunnet. Denne skal være på engelsk.

 

Rettigheter

Du kan fritt kopiere, spre og endre på dette materialet i undervisningssammenheng under følgende forutsetninger: Du kan ikke profittere på materialet og du skal oppgi opphavet til materialet. Om du endrer materialet og sprer verket videre, skal samme forutsetninger gjelde for dette verket.

Dette verk er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.

Rettigheter

Du kan fritt kopiere, spre og endre på dette materialet i undervisningssammenheng under følgende forutsetninger: Du kan ikke profittere på materialet og du skal oppgi opphavet til materialet. Om du endrer materialet og sprer verket videre, skal samme forutsetninger gjelde for dette verket.

CC bilde

Dette verk er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.

Kontakt

Dette undervisningsopplegget er utarbeidet av lærere i Skien kommune. Ta gjerne kontakt hvis du bruker opplegget og har erfaringer du ønsker å dele.

Bilde av Elise Haugerud
Elise Haugerud

E-post: eh@du-verden.no

Les mer om Elise

Start typing and press Enter to search