Min mening er viktig!

Skriv en rap eller slampoesi, om et tema som engasjerer.
Print

Sammendrag

Rap og slampoesi er musikalske sjangre som ofte tar for seg samfunnskritiske temaer. I denne oppgaven skal elevene bruke ytringsfriheten sin gjennom å skrive en rap eller slampoesi, om et tema som engasjerer dem.

Beskrivelse av prosjektet

Både rap og slampoesi passer når man skal uttrykke en mening.

Formål

Min mening er viktig!
Rap og slampoesi er musikalske sjangre som ofte tar for seg samfunnskritiske temaer. I denne oppgaven skal elevene bruke ytringsfriheten sin gjennom å skrive en rap eller slampoesi, om et tema som engasjerer dem.

Forankring i læreplanen

Fag

Norsk, musikk, engelsk

Tverrfaglige emner

Demokrati og medborgerskap

Kjerneelementer og kompetansemål i fag

Norsk:

Skriftlig tekstskaping, muntlig kommunikasjon, språket som system og mulighet

 • informere, fortelle, argumentere og reflektere i ulike muntlige og skriftlige sjangre og for ulike formål tilpasset mottaker og medium.
 • uttrykke seg i ulike sjangre og eksperimentere med sjangre på kreative måte.
Musikk:

Utøve musikk, oppleve musikk, kulturforståelse, lage musikk

 • utøve et variert repertoar av musikk, sang, andre vokale uttrykk og dans
 • skape og programmere musikalske forløp ved å eksperimentere med lyd fra ulike kilde
 • samarbeide med andre om å planlegge og gjennomføre øvingsprosesser hvor det inngår selvvalgt sang, andre vokale uttrykk, spill på instrumenter eller dans, og formidle resultatet i gruppe eller individuelt
 • utforske og reflektere over hvordan musikk, sang og dans som estetiske uttrykk er påvirket av og uttrykk for historiske og samfunnsmessige forhold, og skape musikalske uttrykk som tar opp utfordringer i samtiden
 • utforske og drøfte musikkens og dansens betydning i samfunnet og etiske problemstillinger knyttet til musikalske ytringer og musikkulturer.
Engelsk:

Kommunikasjon, språklæring

 • bruke ulike situasjoner, arbeidsmåter og læringsstrategier for å utvikle egne ferdigheter i engelsk
 • uttrykke seg med flyt og sammenheng tilpasset formål og situasjon
 • bruke sentrale mønstre for uttale, intonasjon, ordbøying og ulike setningstyper i kommunikasjon
 • velge og bruke ulike lese- og skrivestrategier tilpasset formålet
 • forstå og bruke et generelt ordforråd knyttet til forskjellige emner
 • skrive ulike typer tekster med struktur og sammenheng
 • lage, formidle og samtale om egne tekster inspirert av engelskspråklig litteratur, film og kulturelle uttrykksformer
 • samtale om og formidle aktuelle og faglige emner
skienskya-min-mening-er-viktig-rap-poesi-knyttnever

Lærerveiledning

Del 1:

Se ulike videoer, for eksempel:

OnklP & De Fjerne Slektningene – Styggen på ryggen

Vi må tenke bærekraft – Slampoesi med Sofie Frost

Hkeem, Temur – Fy faen

Del 2:

Del elevene inn i grupper, 2+2

Elevene må finne et tema som engasjerer dem, og skal deretter starte tekstproduksjon. Teksten skal vise flere sider av det valgte temaet. Det skal brukes retoriske virkemidler for å overbevise publikum. Teksten skal oversettes til engelsk.

Når teksten og oversettelsen er ferdig, skal elevene bruke GarageBand (evt. annet egnet innspillingsprogram) til å programmere en rytme. Rapen/slampoesien skal øves inn og spilles inn som egen lydfil i GarageBand. Dette gjelder begge versjonene. Det kan legges til melodi eller akkorder, dersom det er ønskelig.

 

Del 3:

Framvisning av ferdig produkt

Begrepsordliste for elever

Appell

Rettigheter

Du kan fritt kopiere, spre og endre på dette materialet i undervisningssammenheng under følgende forutsetninger: Du kan ikke profittere på materialet og du skal oppgi opphavet til materialet. Om du endrer materialet og sprer verket videre, skal samme forutsetninger gjelde for dette verket.

 

 

 

Dette verk er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.

Rettigheter

Du kan fritt kopiere, spre og endre på dette materialet i undervisningssammenheng under følgende forutsetninger: Du kan ikke profittere på materialet og du skal oppgi opphavet til materialet. Om du endrer materialet og sprer verket videre, skal samme forutsetninger gjelde for dette verket.

CC bilde

Dette verk er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.

Kontakt

Dette undervisningsopplegget er utarbeidet av lærere i Skien kommune. Ta gjerne kontakt hvis du bruker opplegget og har erfaringer du ønsker å dele.

Bilde av Elise Haugerud
Elise Haugerud

E-post: eh@du-verden.no

Les mer om Elise

Start typing and press Enter to search