Bilde av Elise Haugerud

Elise Haugerud

Jeg har undervist i matematikk og naturfag på Mæla og Gjerpen ungdomsskoler i Skien kommune i perioden 2012-2020, og jobber nå ved DuVerden vitensenter i Porsgrunn. Før jeg ble lærer tok jeg fagbrev i IKT-driftsfag, noe jeg har hatt stor nytte av i jobben som lærer. Jeg har alltid vært ivrig på å ta i bruk digitale verktøy i undervisningen, for at elevene skal få størst mulig utbytte av opplæringen. Det beste ved å jobbe med elever er å se gleden over å få til noe eller forstå noe som har vært vanskelig.

Den nye læreplanen som er på vei inn i norsk skole har stort fokus på tverrfaglighet og utforsking, og det har vært både lærerikt og gøy å få være med på jobben med Skiensskya-prosjektet for å lage undervisningsopplegg som kan tas i bruk av flere.

E-post: eh@du-verden.no

Start typing and press Enter to search