Vennskapsby – Høstfest

Kommunikasjon på tvers av landegrenser med et spesielt fokus på Skien
Print

Beskrivelse av prosjektet

Kort beskrivelse

Skien har en amerikansk vennskapsby, Minot i Nord-Dakota. Denne byen har en stor kontingent mennesker med norske aner. Den har også en skandinavisk festival, Norsk Høstfest. Dette er en god mulighet til kommunikasjon på tvers av landegrenser med et spesielt fokus på Skien. I dette prosjektet skal elevene våre kommunisere med amerikanere, det være seg skoleelever eller andre. Produktet kan være flere ting, f.eks. en/flere videoer eller skriftlig kommunikasjon. Dette opplegget passer for de eldste elevene på mellomtrinnet.

Formål

Det mest grunnleggende formålet med prosjektet er kommunikasjon på engelsk. Gjennom direkte kommunikasjon med engelskspråklige, vil dette oppleves som reelt og viktig. Utover dette kan man flette inn mange elementer fra de tre tverrfaglige emnene.

skienskya-vennskapsby-engelsk-diigitalt

Forankring i læreplanen

Tverrfaglige emner

Prosjektet kan knyttes til alle de tre tverrfaglige emnene, ettersom man ønsker. Elevene skal utvikle sin egen identitet, og det å se seg selv og sitt dagligliv i sammenheng med mennesker fra andre kulturer er verdifullt. Man kan utforske levevaner, mediebruk og forbruk på sitt eget mikronivå sammenliknet med hvordan dette er for ungdom i Minot.

Det er også mulig å trekke inn elementer fra både demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling i form av at elevene kan undersøke og sammenlikne elementer fra disse i Norge med hvordan det er i Minot i USA.

Kjerneelementer

Engelsk:

 • Kommunikasjon
 • Språklæring
 • Møte med engelskspråklige tekster

Samfunnsfag:

 • Identitetsutvikling og fellesskap
 • Undring og utforsking
 • Demokrati og medborgerskap

Norsk:

 • Språket som system og mulighet

KRLE:

 • Etisk refleksjon

Kompetansemål

Engelsk

Utforske levemåter og tradisjoner i ulike samfunn i den engelskspråklige verden og i Norge og reflektere over identitet og kulturell tilhørighet

bruke digitale ressurser og ulike ordbøker i språklæring, tekstskaping og samhandling Google translate
eposter
lytte til og forstå ord og uttrykk i tilpassede og autentiske tekster Gjennom skriftlig kontakt med USA
uttrykke seg forståelig med et variert ordforråd og høflighetsuttrykk tilpasset mottaker og situasjon Gjennom kontakt med USA
følge regler for rettskriving, ordbøying og setningsstruktur Gjennom skriftlig kontakt med USA
skrive sammenhengende tekster, inkludert sammensatte, som gjenforteller, forteller, spør og uttrykker meninger og interesser, tilpasset mottaker Gjennom skriftlig kontakt med USA
bearbeide egne tekster ut fra tilbakemeldinger Bruke eposter til å øve på engelsk. VFL. Tilbakemeldinger fra lærer
Samfunnsfag
beskrive geografiske hovudtrekk i ulike delar av verda og reflektere over korleis desse hovudtrekka påverkar menneska som bur der Spørsmål til USA. Sammenligne med Norge
reflektere over korleis møte mellom menneske har bidrege til å endre korleis menneske har tenkt og ulike samfunn har vore organiserte Hva gjør det med oss når vi hører om andres hverdag i et annet land?
Norsk
skrive tekster med funksjonell håndskrift og med flyt på tastatur Hovedsakelig tastatur
utforske og reflektere over sammenhengen mellom språk og identitet Har det noe å si at jeg snakker norsk for min identitet?
skiensskya-mellomtrinn-vennskapsby-creativecommons

Lærerveiledning

Dusj

Dusjen avhenger av hva man velger å kommunisere om. Dersom man utelukkende velger ting relatert til bærekraftig utvikling, vil dette styre dusjen. En mulighet, uansett valgt fokus, er å la elevene bli bedre kjent med USA/Nord Dakota/Minot på ulike inspirerende måter.

Prosess

skienskya-vennskapsby-digtial-kommunikasjon
skienskya-vennskapsby-tower-of-london
skienskya-vennskapsby-venner-basket

Her må selve engelsken vektlegges. Kommunikasjonsformen man velger styrer fokuset. (Muntlig f.eks. i form av video eller skriftlig som f.eks. e-post?) Ordforråd, grammatikk, setningsoppbygging og uttale er vesentlig og må jobbes grundig med.

Det er videre mulig å la elevene være med å medvirke her. Hva slags emner skal man utforske og kommunisere med de amerikanske skolebarna om med den hensikt å lære mer om seg selv og sitt eget lokalmiljø?

 • Gjenvinning?
 • Noe rundt forbruk?
 • Bruk av sosiale medier?
 • Hobbyer/idrettslag/fritidsaktiviteter?
 • Hva er bra/ikke bra i egen by?
 •  Ting fra skolehverdagen, f.eks. elevråd/elevmedvirkning eller regler på skolen?
 • Plikter hjemme og på skolen?
 • Tradisjoner? Er noen tatt med fra Norge og vedlikeholdt?

Produkt

Her er det mulighet til å legge opp til ulike ting:

 • Kan man få til en avtale med Norsk høstfest om en video eller annet som vises fram på selve festivalen?
 • Norsk høstfest jobber med formidling av norsk kultur og tradisjoner ut mot skolene. Kan man få til en avtale her, direkte rettet mot skoleelever: https://hostfest.com/youth-activities/hstfest-in-the-schools/
 • Mest aktuelt er det kanskje å kommunisere direkte med en skoleklasse, en eller flere ganger. Dette kan gjøres så stort eller lite man vil. Man kan f.eks. gi hverandre små oppdrag fra gang til gang og disse kan styres inn mot de tverrfaglige temaene.

Begrepsordliste for elever

Tips

Rettigheter

Du kan fritt kopiere, spre og endre på dette materialet i undervisningssammenheng under følgende forutsetninger: Du kan ikke profittere på materialet og du skal oppgi opphavet til materialet. Om du endrer materialet og sprer verket videre, skal samme forutsetninger gjelde for dette verket.

Bildene i denne artikkelen er hentet fra Wikimedia Commons under Creative Commons lisens.

;

Dette verk er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.

Rettigheter

Du kan fritt kopiere, spre og endre på dette materialet i undervisningssammenheng under følgende forutsetninger: Du kan ikke profittere på materialet og du skal oppgi opphavet til materialet. Om du endrer materialet og sprer verket videre, skal samme forutsetninger gjelde for dette verket.

CC bilde

Dette verk er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.

Kontakt

Dette undervisningsopplegget er utarbeidet av lærere i Skien kommune. Ta gjerne kontakt hvis du bruker opplegget og har erfaringer du ønsker å dele.

Start typing and press Enter to search