Ungdom og seksualitet

Lag en film om ungdom og seksualitet. 

Beskrivelse av prosjektet

Kort beskrivelse

Dette er en oppgave som handler om livsmestring og folkehelse, temaet er seksualitet. Elevene skal lage en filmsnutt som er en holdningskampanje om ungdom og seksualitet. 

Formål

Elevene skal utvikle bevissthet rundt egen kropp, mentale helse og seksualitet. 

Forankring i læreplanen

Tverrfaglige emne

Folkehelse og livsmestring

Folkehelse og livsmestring som tverrfaglig tema i skolen skal gi elevene kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse, og som gir muligheter til å ta ansvarlige livsvalg. I barne- og ungdomsårene er utvikling av et positivt selvbilde og en trygg identitet særlig avgjørende.

Et samfunn som legger til rette for gode helsevalg hos den enkelte, har stor betydning for folkehelsen. Livsmestring dreier seg om å kunne forstå og å kunne påvirke faktorer som har betydning for mestring av eget liv. Temaet skal bidra til at elevene lærer å håndtere medgang og motgang, og personlige og praktiske utfordringer på en best mulig måte.

Aktuelle områder innenfor temaet er fysisk og psykisk helse, levevaner, seksualitet og kjønn, rusmidler, mediebruk, og forbruk og personlig økonomi. Verdivalg og betydningen av mening i livet, mellommenneskelige relasjoner, å kunne sette grenser og respektere andres, og å kunne håndtere tanker, følelser og relasjoner hører også hjemme under dette temaet.

Fra: https://www.udir.no/lk20/overordnet-del/prinsipper-for-laring-utvikling-og-danning/tverrfaglige-temaer/folkehelse-og-livsmestring/

Kompetansemål i fag

KRLE
 • gjøre rede for og reflektere over ulike syn på kjønn og seksualitet i kristendom og andre religioner og livssyn
Naturfag
 • drøfte spørsmål knyttet til seksuell og reproduktiv helse
Samfunnsfag
 • reflektere over hvordan identitet, selvbilde og egne grenser blir utviklet og utfordret i ulike fellesskap, og presentere forslag til hvordan man kan håndtere påvirkning og uønskete hendelser
Norsk
 • utforske og reflektere over hvordan tekster framstiller unges livssituasjon
skiensskya-ungdomstrinn-ungdom-og-seksualitet-1186735491

Lærerveiledning

Del 1: Dusj

Tidsbruk: 3-5 timer 

Time 1

Selvbilde

Bare i Norge føler over halvparten av norske unge kvinner seg nedstemt og misfornøyd med eget utseende når de ser bilder av kvinner i ukeblader og i reklamer. Det viser tall fra en undersøkelse gjennomført av Norstat på vegne av Dove i 2017. Også unge gutter sliter med lav selvfølelse og usunt kroppsbilde.

Fra https://www.barnevakten.no/vi-lanserer-skoletime-for-a-bedre-selvfolelse/

Hva er selvbilde?

 • summen av alle tanker og følelser som du har om deg selv og din plass i forhold til andre mennesker og samfunnet
 • hvem vi er, hva vi står for
 • påvirkes av andre rundt deg, tv, sosiale medier
 • endrer seg hele tiden
 • kan gi oss selv et dårlig selvbilde
 • du kan påvirke andres selvbilde – fortelle hva de er gode til, hva du setter pris på
 • du er god nok

Walkie Talkie med spørsmålet (Walkie Talkie = elevene går en tur to og to i 15 minutter mens de snakker og diskuterer spørsmålet)
«Hvordan bygge et godt selvbilde – og hvordan ødelegge et?»

Samtale etterpå, der lærer vurderer muntlig aktivitet.

Time 2

Seksuell helse

Sex på kartet, opplysningsfilm fra RFSU. 28 minutter.
https://www.rfsu.com/no/seksualopplysning/sex-pa-kartet/

Veiledning til filmen:
https://www.rfsu.com/no/wp-content/uploads/2019/10/Veiledning-til-filmen-Sex-p%C3%A5-kartet.pdf

Presentasjon som kan holdes for elevene. Tar for seg guttekropp, jentekropp, orgasme, rettigheter, plikter, prevensjon, kjønnssykdommer:
https://www.rfsu.com/no/wp-content/uploads/2019/10/Seksualundervisning.pdf

Time 3

De kjipe sidene:

Tea consent.
Nynorsk: https://www.youtube.com/watch?v=xngcdjBnZOE
Engelsk: https://www.youtube.com/watch?v=oQbei5JGiT8

Redd Barnas voldtektsrapport. Denne er lang, men man kan lese bare deler av den, eller bare sitater fra ungdom.
https://press.no/wp-content/uploads/2017/05/Redd-Barna-voldtektsrapport.pdf

Samtale i plenum:

 • Må en voldtekt innebære vold?
 • Må en voldtekt inneholde samleie?
 • Plukk ut noen sitater fra det ungdommene har sagt, og diskuter i gruppe hva dere mener.
 • Hver elev skriver et refleksjonsnotat i etterkant av samtalene. Vurderes av lærer.
Time 4

Eventuelt: 

Filmforslag, hvis man ønsker og har tid til å se film i prosjektet:

 • Få meg på, for faen
 • Fucking Åmål
 • Hip hip, hora

Aktiviteter:

 • Kondomsertifikatet
 • Besøke helsestasjon for ungdom

Invitere Skeiv ungdom, SMISO eller Rosa kompetanse?

Del 3: Produktet

Holdningskampanje rundt seksualitet 

Dersom norsk/engelsk-lærere ønsker kan elevene også skrive et refleksjonsnotat om temaet. 

Rettigheter

Du kan fritt kopiere, spre og endre på dette materialet i undervisningssammenheng under følgende forutsetninger: Du kan ikke profittere på materialet og du skal oppgi opphavet til materialet. Om du endrer materialet og sprer verket videre, skal samme forutsetninger gjelde for dette verket.

 

 

 

Dette verk er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.

Rettigheter

Du kan fritt kopiere, spre og endre på dette materialet i undervisningssammenheng under følgende forutsetninger: Du kan ikke profittere på materialet og du skal oppgi opphavet til materialet. Om du endrer materialet og sprer verket videre, skal samme forutsetninger gjelde for dette verket.

CC bilde

Dette verk er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.

Kontakt

Dette undervisningsopplegget er utarbeidet av lærere i Skien kommune. Ta gjerne kontakt hvis du bruker opplegget og har erfaringer du ønsker å dele.

Start typing and press Enter to search