Eventyrbok

Gave fra ungdomsskoleelever til barna i barnehagen.
Print

Sammendrag

Et skriveprosjekt for elever på ungdomsskolen. Dette skal bli en eventyrbok som gis til en barnehage. Boka blir skrevet i samarbeid mellom barnehage og ungdomsskole.

Beskrivelse av prosjektet

Kort beskrivelse

Et skriveprosjekt for elever på ungdomsskolen. Dette er et tverrfaglig prosjekt hvor produktet skal bli en eventyrbok som gis til en barnehage. Boka blir skrevet i samarbeid mellom barnehage og ungdomsskole.

Før elevene kan starte på selve skriveprosjektet må lærer opprette kontakt med en lokal barnehage. Barnehagen må før første besøk få barna til å lage en tegning av en figur som de ønsker at eventyret skal handle om.

Formål

Utfordre elevers skriveferdigheter ved å gjøre det viktig på riktig.

Forankring i læreplanen

Tverrfaglige emne

Folkehelse og livsmestring

Kompetansemål i fag

Norsk:
 • uttrykke seg i ulike sjangre og eksperimentere med sjangre på kreative måte.
K&H:
 • visualisere form ved hjelp av frihåndstegninger, arbeidstegninger, modeller og digitale verktøy utforske
 • hvordan digitale verktøy og ny teknologi kan gi muligheter for kommunikasjonsformer og opplevelser i skapende prosesser og produkter
skienskya-eventyrboka-lesestund-i-telt-v1

Lærerveiledning

Dusj

Tidsbruk: 1-2 timer

Bli trygg på hva et eventyr er og hva som kjennetegner disse.

 • Lese og lytte til ulike eventyr. Ta gjerne kontakt med ditt lokale bibliotek for å låne ulike eventyrbøker.
 • La elevene alene og i fellesskap finne ut av hva som kjennetegner eventyr. Nyttige nettressurser kan være:

https://ressurssidene.pedit.no/web/PageND.aspx?id=99673

https://ndla.no/nb/subjects/subject:19/topic:1:186579/topic:1:180422/resource:1:16397

Prosessen

Del 1
 • Lærer og elever reiser til barnehagen for å snakke med barna om deres tegninger.
 • Elevene noterer ned det barna forteller om deres tegninger. Hva slags figur er det som vises på tegningen? Hva skjer med figuren? Hvilke utfordringer har figuren? Dette skal være utgangspunktet for eventyret ungdomsskoleelevene skal skrive.
Del 2
 • Elevene starter skriveprosessen innenfor en avtalt tidsramme. Lærer veileder under hele prosessen.
 • Figuren lages i K&H, enten fysisk eller digitalt. Elevene får selv velge uttrykksform og får mulighet til veiledning underveis.
 • Når tekster og figur/tegning/foto er ferdig, må dette settes sammen til en bok (se under tips).
Del 3
 • Lærer og elever reiser til barnehagen med den ferdige eventyrboka og gjennomfører en eventyrstund for barna.

Produktet

Eventyrbok

skienskya-eventyrboka-skriveprosessen-1

Tips

 • For å lage bok kan man for eksempel bruke bookcreator
 • Dette opplegget kan brukes som et tilpassa opplegg til skrivesterke elever
 • Dette opplegget kan brukes som et tilpassa opplegg for elever som trenger dette i K&H.

Rettigheter

Du kan fritt kopiere, spre og endre på dette materialet i undervisningssammenheng under følgende forutsetninger: Du kan ikke profittere på materialet og du skal oppgi opphavet til materialet. Om du endrer materialet og sprer verket videre, skal samme forutsetninger gjelde for dette verket.

 

 

 

Dette verk er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.

Rettigheter

Du kan fritt kopiere, spre og endre på dette materialet i undervisningssammenheng under følgende forutsetninger: Du kan ikke profittere på materialet og du skal oppgi opphavet til materialet. Om du endrer materialet og sprer verket videre, skal samme forutsetninger gjelde for dette verket.

CC bilde

Dette verk er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.

Kontakt

Dette undervisningsopplegget er utarbeidet av lærere i Skien kommune. Ta gjerne kontakt hvis du bruker opplegget og har erfaringer du ønsker å dele.

Start typing and press Enter to search