Skolehage

Planlegge og gjennomføre egen skolehage .
Print

Sammendrag

Her skal elevene lage sin egen kafè basert på inspirasjon fra nesten ferdig utdannet kokker og gode råvarer.

BESKRIVELSE AV PROSJEKTET

KORT BESKRIVELSE

Elevene på småskoletrinnet skal planlegge, lage og gjennomføre driften av en skolehage.  Opplegget skal gjennomføres i løpet av høst- og vårhalvåret.

Produktet er å høste og gjøre bruk av grønnsaker og urter fra egen hage. Elevene skal også velge seg en grønnsak som de skal lære mer om. De skal skrive om, finne bilder og tegne denne i en form for presentasjon.

Formål

Elevene får et nærmere forhold til jorden ved å være med på planlegging, legge til rette for samt drifte en skolehage. Under arbeidet med hagen lærer elevene om ulike redskaper og hvordan de brukes. De lærer forskjell på ugress og nyttevekster i hagen, og blir bedre kjent med deres «hjemsted». Elevene får anledning til å gjøre bruk av produktene i andre sammenhenger.

Forankring i læreplanen

Tverrfaglige emner

Livsmestring og folkehelse
Bærekraftig utvikling

Kjerneelementer og kompetansemål i fag

Kompetanse er å kunne tilegne seg og anvende kunnskaper og ferdigheter til å mestre utfordringer og løse oppgaver i kjente og ukjente sammenhenger og situasjoner. Kompetanse innebærer forståelse og evne til refleksjon og kritisk tenkning.

Norsk

Kjerneelementer:

 • Tekst i kontekst
 • Muntlig kommunikasjon
 • Skriftlig tekstskaping

Kompetansemål etter 2. og 4. trinn:

 • Beskrive og fortelle muntlig og skriftlig
 • Uttrykke tekstopplevelser gjennom lek, sang, tegning, skriving og andre kreative aktiviteter (2.trinn)
 • Lage tekster som kombinerer skrift med bilder (2.trinn)
 • Utforske og formidle tekster gjennom samtale, skriving, lek, bevegelse og andre kreative uttrykk (4.trinn)
 • Holde muntlige presentasjoner med og uten digitale ressurser
Naturfag

Kjerneelementer:

 • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter
 • Jorda og livet på jorda

Kompetansemål etter 2. og 4.trinn:

 • Utforske et naturområde i nærmiljøet og beskrive hvordan noen organismer er tilpasset området og hverandre (2.trinn)
 • Utforske sansene gjennom lek ute og inne og samtale om hvordan sansene brukes til å samle informasjon (2.trinn)
 • Utforske et naturområde og drøfte bærekraftig bruk av området (4.trinn)
 • Delta i høsting og bruk av naturressurser og drøfte hvordan naturressurser kan brukes på en bærekraftig måte (4.trinn)
 • Utforske og beskrive vannets kretsløp og gjøre rede for hvorfor vann er viktig for livet på jorda
Mat og helse:

Kjerneelementer:

 • Helsefremmende kosthold.
 • Bærekraftig matvaner og bærekraftig matbruk.
 • Mat og måltid som kultur- og identitesuttrykk

Kompetansemål etter 2. og 4.trinn:

 • Utnytte lokale matvarer i matlaging og presentere ledda i produksjonskjeda frå råvare til måltid
 • Lage enkle måltid og bidra til å skape ei triveleg ramme rundt måltid saman med andre
 • Kjenne att smakar i mat og undre seg over kvifor smak er noko vi opplever ulikt
skienskya-skolehage-smaaskolen-1202924819

Lærerveiledning

For å få til en skolehage (1.-4. trinn i samarbeid med SFO) som krever såpass med tilrettelegging og gjennomføring må ledelsen og andre kollegaer på banen. Det bør settes sammen en «Skolehagegruppe» som tar ansvaret. Dette for at skolehagetanken virkelig skal slå rot i skolens hverdag.

Skolehageprosjektet bør startes i det små med ett eller to bed med vekster som enkle å drive frem samt følge opp.

I Skien kommune har vi kunnskaps- og inspirasjonssenteret  Århus Gård (aarhusgaard.no) og i forkant av prosjektet bør det avklares med dem om hvordan det kan samarbeides om å få til dette, og om hvordan vi videre kan dra nytte av den kompetansen de innehar.

Del 1

1. økt:

Vi besøker Århus gård for å se og høre nærmere om hvordan planlegge og drifte en skolehage. Vi lærer også om hvilke grønnsaker o.a. vekster som kan passe vår skolehage med tanke på bruken til vårt formål.

2. økt:
Ut på skolens område («Skolehagegruppen» – bør være med samt puljevis elevene fra 1.-4.trinn):

 • Hvor skal skolehagen ligge med tanke på jordsmonn, tilgang på vann, sol, vind samt mest mulig skjermet for ødeleggelse av andre?

3.økt:

Teori:

 • Vise bilde av en skolehage
 • Om frøet – Vise ulike typer frø (SPIRE -serien)
 • Fotosyntesen – vannets kretsløp
 • Eksempler på vekster vi kan dyrke
 • Organismer som trives i vår skolehageparsell

4. økt:

Planlegging:

 • Elevene lager en tegning av vår skolehageparsell med forslag til vekster.
 • Valg av vekster til vårt bruk:
 1. Egnet som snittblomster til dekorasjon: f.eks ringblomster og solsikker
 2. Til bruk på kjøkkenet: f.eks salat, persille og andre urter
 3. Flerårig vekster til bruk på kjøkkenet: f.eks bærbusker, rabarbra, gressløk og andre urter (så mye av dette at elevene kan «forsyne» seg)

5. økt:

Planlegging av gjennomføringen:

 • Hvem gjør hva? (Bearbeide jorda som å spa, rydde, ta vekk ugress og legge til rette for å så/sette ut planter)
 • Hvor gjøres innkjøp til dette prosjektet?
 • Planlegge når de ulike frøene/planetene skal såes/settes og hvor?

Del 2

6. økt (april – mai):

Praktisk tilrettelegging:

 • Gruppevis jobber elevene med opparbeidelsen av skolehagen. Til dette hører redskaper som spader, trillebører, vannslanger etc. Se eget skjema for «Handlingsplan for opparbeidelse av skolehage» under vedlegg!
 • Det lages f.eks. treskilt der navnet på vekstene står. Disse skal plasseres i bedene.

Gjennomføring:

 • Gruppevis luker og vanner elevene parsellen vår og ser til at vekstene trives.


Forslag til fordypningsoppgaver:

 • Studere og utforske hvordan meitemarken lever i jorda. Vi har et terrarium i klasserommet der vi får studert denne nærmere.
 • Vannets kretsløp

Del 3

Produktet

 • Høsting av årets vekster som brukes til planlagte matretter på kjøkkenet/uteskole samt konserveres til senere bruk på året.

Begrepsordliste for elever

 • Skolehage
 • Jordforbedring
 • Urter
 • Snittblomster
 • Frø
 • Organismer
 • Fotosyntese
 • Vannets kretsløp
skienskya-skolehage-smaaskolen-937291632
skienskya-skolehage-smaaskolen-1146077080

Rettigheter

Du kan fritt kopiere, spre og endre på dette materialet i undervisningssammenheng under følgende forutsetninger: Du kan ikke profittere på materialet og du skal oppgi opphavet til materialet. Om du endrer materialet og sprer verket videre, skal samme forutsetninger gjelde for dette verket.

Bildene i denne artikkelen er hentet fra Wikimedia Commons under Creative Commons lisens.

;

Dette verk er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.

Rettigheter

Du kan fritt kopiere, spre og endre på dette materialet i undervisningssammenheng under følgende forutsetninger: Du kan ikke profittere på materialet og du skal oppgi opphavet til materialet. Om du endrer materialet og sprer verket videre, skal samme forutsetninger gjelde for dette verket.

CC bilde

Dette verk er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.

Kontakt

Dette undervisningsopplegget er utarbeidet av lærere i Skien kommune. Ta gjerne kontakt hvis du bruker opplegget og har erfaringer du ønsker å dele.

Bilde av Ellen-Cathrine Neeb Kløcker
Ellen-Cathrine Neeb Kløcker

E-post: ellenc.n.klocker@skien.kommune.no

Les mer om Ellen-Cathrine

Start typing and press Enter to search