Skien – en plastfri kommune

Hvordan kan skolene og elevene bidra?
Print

Sammendrag

Skien kommune har en visjon om at de skal være en plastfri kommune. Hvordan kan skolene og elevene bidra?

skiensskya-skien-en-plastfri-kommune-gutt-kaster-plastflaske

Beskrivelse av prosjektet

Dette er et opplegg der elevene skal bli bevisst hvorfor vi må resirkulere plast, og hva skolen og de selv kan gjøre for å minske plastforurensingen.

Det er mulig å velge ut kun deler av opplegget.

Forankring i læreplanen

Kjerneelementer og kompetansemål i fag

Naturfag

Kjerneelementer:

Energi og materie

Elevene skal forstå hvordan vi bruker sentrale teorier, lover og modeller for, og begreper om, energi, stoffer og partikler for å forklare vår fysiske verden. Ved å bruke kunnskap om energi og materie skal elevene forstå naturfenomener og se sammenhenger i naturfaget.

Jorda og livet på jorda

Elevene skal gjennom naturfaget øke sin forståelse av naturen og miljøet. Elevene skal få en grunnleggende forståelse av hvordan jorda er dannet, og hvordan livet på jorda har utviklet seg. Kunnskap om jorda som system og hvordan menneskene påvirker dette systemet, skal gi elevene grunnlag til å ta bærekraftige valg.

Kompetansemål etter 2.trinn:

 • undre seg, utforske og lage spørsmål, og knytte dette til egne eller andres erfaringer
 • presentere funnene sine og beskrive hvordan eleven har kommet fram til dem
 • presentere egne ideer til teknologiske oppfinnelser
 • utforske og beskrive observerbare egenskaper til ulike objekter, materialer og stoffer og sortere etter egenskaper
 • samtale om hvordan vi kan ta miljøbevisste valg og gjennomføre lokale miljøtiltak
Norsk

Kjerneelementer: 

Muntlig kommunikasjon

Elevene skal få positive opplevelser ved å uttrykke og utfolde seg muntlig. De skal lytte til og bygge på andres innspill i faglige samtaler. De skal presentere, fortelle og diskutere på hensiktsmessige måter både spontant og planlagt, foran et publikum og med bruk av digitale ressurser.

Skriftlig tekstskaping

Elevene skal få oppleve skriveopplæringen som meningsfull. De skal kunne skrive på hovedmål og sidemål i ulike sjangre og for ulike formål, og de skal kunne kombinere skrift med andre uttrykksformer. Videre skal de kunne vurdere andres tekster og bearbeide egne tekster ut fra tilbakemeldinger

 

Komepetansemål etter 2.trinn:

 • lese med sammenheng og forståelse på papir og digitalt og bruke enkle strategier for leseforståelse
 • lytte, ta ordet etter tur og begrunne egne meninger i samtaler
 • beskrive og fortelle muntlig og skriftlig
 • skrive tekster for hånd og med tastatur
 • lage tekster som kombinerer skrift med bilder
 • utforske og samtale om oppbygningen av og betydningen til ord og uttrykk
Kunst og Håndverk

Kjerneelementer:

Håndverksferdigheter

Kjerneelementet håndverksferdigheter innebærer at elevene skal utvikle håndlag, praktiske ferdigheter og utholdenhet ved å bruke ulike redskaper og materialer. Elevene skal utvikle forståelse for materialers egenskaper, funksjonalitet og uttrykk gjennom eget skapende arbeid. De skal bruke harde, plastiske og myke materialer og digitale verktøy på en etisk, miljøbevisst og trygg måte gjennom hele skoleløpet.

 

Kunst- og designprosesser

Kjerneelementet kunst- og designprosesser innebærer at elevene skal utvikle nysgjerrighet, kreativitet, mot, skaperglede, utholdenhet og evne til å løse problemer. Kjerneelementet vektlegger både åpne og utforskende prosesser, og stegvise prosesser med utvikling og innovasjon som mål

Kompetansemål etter 2.trinn:

 • undersøke egenskaper ved materialer og dele sanseerfaringer
 • Utforske ulike visuelle uttrykk og bygge videre på andres ideer i eget skapende arbeid
 • eksperimentere med form, farge, rytme og kontrast
 • vise fram og presentere objekter gjennom utstilling eller samling
Samfunnsfag

Kompetansemål etter 2.trinn: 

 • utvikle og presentere samfunnsfaglege spørsmål
 • reflektere over kvifor menneske har ulike meiningar og tek ulike val
 • utforske og gi døme på korleis menneska påverkar klimaet og miljøet, og dokumentere korleis påverknadene kjem til syne i nærmiljøet
KRLE

Kompetansemål etter 4.trinn:

 • utforske og samtale om etiske sider ved menneskers levesett og ressursbruk
Kroppsøving

Kompetansemål etter 2.trinn:

 • utforske naturen i nærmiljøet med varierte aktivitetar til ulike årstider
 • forstå og praktisere turreglar og bruke klede etter vêr og forhold i naturen
Matematikk

Kompetansemål etter 2.trinn:

 • Utforske tal, mengder og teljing i leik, natur, biletkunst, musikk og barnelitteratur, representere tala på ulike måtar og omsetje mellom dei ulike representasjonane

Lærerveiledning

På småskoletrinnet kan det være lurt å jobbe med dusj og prosess parallelt. Vi anbefaler at dere velger ut et produkt av gangen og jobber mot det. Eks: Hvis produktet er et kunstverk, så må dere se på mange kunstverk i tillegg til å lære om tema plast i havet. (Modellæring)

skiensskya-skien-en-plastfri-kommune-barna-laerer-hvordan-2
skiensskya-skien-en-plastfri-kommune-barna-laerer-hvordan

Del 1: Dusj

Økt 1:

 • Tankekart hva vet vi om temaet, kartlegge forkunnskap
 • Se relevante filmer om temaet

https://skole.salaby.no/tv-aksjonen-2020
NRK skole

Økt 2:  (Mer fakta)

 • Få besøk av miljøvernsjef i kommunen. I Skien er dette i dag Eigil Movik
 • Se og lese faktabøker

https://miljoagentene.no/nyheter/plast-politikk-article6121-6.html

Økt 3:

 • Plast som ressurs
 • Se på kunstverk/collager

NRK skole

http://raavarene.com/miljokunstnere

Økt 4:

 • Ideer til oppfinnelser
 • Oppfinnelser

https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2018/04/24/195390413/storstilt-plan-for-a-rense-havet-for-plast-starter-til-sommeren

Del 2: Prosessen

Økt 5:

 • Lære litt om næringskjeder. Dette for at elevene skal forstå at det små dyr får i seg også får konsekvenser for mennesker. Se tipsoversikt: Naturhefte fra Naturvernforbundet.
 • Lære om vannets vei. Dette for å forstå at det vi kaster i skogen også kan havne i havet til slutt:

https://holdnorgerent.no/2019/10/norges-forste-rapport-om-innlandsforsopling/   (bakgrunnskunnskap)

Økt 6:

 • Lære om plast, fordeler og ulemper. Hensikt: Forstå at plast også er bra, men at vi må bruke mindre og være bevisst hva slags type plast vi bruker. At den er nedbrytbar.

Økt 7

 • Bevisstgjøre sortering av plast
 • Undersøke hvor mye plastsøppel de får hjemme i løpet av en uke. I etterkant kan elevene komme med forslag til hvordan de kan redusere plastforbruket hjemme.

Økt 8

 • Samle mikroplast på skoleområdet, i nærmiljøet.

https://www.renmarina.net/hva-er-mikroplast/

Forslag til ekskursjoner i Skien kommune:

 • Gå langs Skienselva for å se etter/plukke søppel
 • Ta bussen til Langesund for å se etter/plukke søppel i Steinvika
 • Samle søppel i nærområdet.
skiensskya-skien-en-plastfri-kommune-store-anlegg-oversiktsbilde

Del 3 Produktet

Økt 8:

Lage utstilling:

 • Gjenvinning: Lage kunst av plast

Andre forslag:

 • Synliggjøre mengden mikroplast i et glass o.l. som elevene har funnet
 • Faktatekster om dyr og konsekvenser
 • Appell og gode råd til medelever og foreldre om hva vi kan gjøre for å få mindre plastsøppel. Dette kan filmes, eller lages skriftlig som f.eks en flyer
 • Lage et forslag til en måte å gjenvinne plast på eller en lur måte å samle inn plasten i havet på, forslag til egne oppfinnelser.

Det kan være lurt å jobbe med dette i noen uker og konsentrere seg om et produkt hver uke.

Tips

https://naturvernforbundet.no – Naturhefte

https://www.miljolare.no/aktiviteter/mikroplast/

Ta kontakt med Inovyns, Herøya næringspark, Europas største PVC produsent:  https://www.inovyn.com/

INOVYN Norge: https://www.ineos.no/index.php/inovyn-norge

PVC-forum: https://pvc-forum.no/

På PVC-forum sin side er det beskrevet hva PVC er og mange bruksområder for PVC.

I tillegg er det beskrevet gjenbruk, energiforbruk, bærekraft osv. på en lettfattelig måte.

 

Rettigheter

Du kan fritt kopiere, spre og endre på dette materialet i undervisningssammenheng under følgende forutsetninger: Du kan ikke profittere på materialet og du skal oppgi opphavet til materialet. Om du endrer materialet og sprer verket videre, skal samme forutsetninger gjelde for dette verket.

Bildene i denne artikkelen er hentet fra Wikimedia Commons under Creative Commons lisens.

Dette verk er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.

Rettigheter

Du kan fritt kopiere, spre og endre på dette materialet i undervisningssammenheng under følgende forutsetninger: Du kan ikke profittere på materialet og du skal oppgi opphavet til materialet. Om du endrer materialet og sprer verket videre, skal samme forutsetninger gjelde for dette verket.

CC bilde

Dette verk er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.

Kontakt

Dette undervisningsopplegget er utarbeidet av lærere i Skien kommune. Ta gjerne kontakt hvis du bruker opplegget og har erfaringer du ønsker å dele.

Bilde av Ellen-Cathrine Neeb Kløcker
Ellen-Cathrine Neeb Kløcker

E-post: ellenc.n.klocker@skien.kommune.no

Les mer om Ellen-Cathrine

Start typing and press Enter to search