Gøy med kafé!

Elevene lage sin egen kafè med råd fra kokker og kortreise råvarer.
Print

Sammendrag

Her skal elevene lage sin egen kafè basert på inspirasjon fra nesten ferdig utdannet kokker og gode råvarer.

BESKRIVELSE AV PROSJEKTET

Det skal lage enkel mat som skal selges i en kafe` på for småskoletrinnet, 2.-4.trinn. Det er tenkt 2 uker til dette prosjektet der 2 dager skal brukes til gjennomføringen av kafeen.

Kafeen kan tilrettelegges som eksempelvis foreldrekafé, kafé for et eller flere andre trinn på skolen eller kun for egen klasse.

Formål

Elevene skal lære å lage enkel næringsrik mat som skal selges i en kafé der det skal brukes fiktive penger.

Forankring i læreplanen

Tverrfaglige emner

Folkehelse og livsmeistring

I faget mat og helse handlar det tverrfaglege temaet folkehelse og livsmeistring om å gi elevane kunnskap om matvarer og matvanar som gir grunnlag for god helse. Gjennom å planleggje og lage mat og måltid skal elevane få god innsikt i dei nasjonale kostråda. Faget skal bidra til å fremje folkehelsa og førebyggje livsstilssjukdommar. Det skal bidra til livsmeistring for den enkelte og til å redusere sosiale forskjellar i helse. Måltidsfelleskap og praktisk samarbeid på kjøkkenet skal bidra til å styrkje sjølvkjensla til elevane og opplevinga deira av tilknyting og fellesskap.

Kjerneelementer og kompetansemål i fag

Kjerneelementer
Mat og Helse

4. trinn

 • Helsefremjande kosthald
 • Bærekraftige matvaner og bærekraftig forbruk
 • Mat og måltid som identitets- og kulturuttrykk
Matematikk

2.trinn

 • Utforsking og problemløysing
 • Representasjon og kommunikasjon

3.trinn

 • Utforsking og problemløysing
 • Representasjon og kommunikasjon
 • Modellering og anvendingar
 • Resonnering og argumentasjon

4.trinn

 • Utforsking og problemløysing
 • Modellering og anvendingar
 • Representasjon og kommunikasjon
 • Abstraksjon og generalisering
Norsk

2.trinn og 4.trinn

 • Skriftlig tekstskaping
Kunst og håndverk

2. trinn og 4. trinn

 • Håndverkferdigheter
 • Visuell kommunikasjon
 • Kunst- og designprosesser
 • Kulturforståelse
Kompetansemål
Mat og helse
 • lage enkle måltid og bidra til å skape ei triveleg ramme rundt måltid saman med andre
 • følgje prinsipp for god hygiene i samband med matlaging.
 • Bruke reiskap, rom- og vektmål og enkle teknikkar i samband med matlaging.
 • kjenne att smakar i mat og undre seg over kvifor smak er noko vi opplever ulikt.
 • utnytte lokale matvarer i matlaging…
Matematikk

2. trinn

 • utforske tal, mengder og teljing i leik
 • utforske addisjon og subtraksjon og bruke dette til å formulere og løyse problem frå leik og eigen kvardag.

3. trinn

 • utvikle og bruke formålstenlege strategiar for subtraksjon i praktiske situasjonar.
 • bruke ulike måleiningar for lengd og masse i praktiske situasjonar og grunngi valet av måleining

4. trinn

 • utforske og bruke målings- og delingsdivisjon i praktiske situasjonar.
 • lage rekneuttrykk til praktiske situasjonar og finne praktiske situasjonar som passar til oppgitte rekneuttrykk.
Norsk

2.trinn

 • skrive tekster for hånd og med tastatur

4. trinn

 • skrive tekster med funksjonell håndskrift og med tastatur
Kunst og håndverk

2.trinn

 • utforske ulike visuelle uttrykk og bygge videre på andres ideer i eget skapende arbeid.

4.trinn

 • gjennomføre kunst- og designprosesser ved å søke inspirasjon, utforske muligheter, gjøre valg og lage egne produkter.
skiensskya-smaaskolen-goey-med-kafe-topp

Lærerveiledning

Forkunnskap og orientering

Del 1

Økt 1:

Elevene blir møtt med kafèbord i klasserommet når de skal spise mat.

Samtale og refleksjon i klassen:

 • Hva har skjedd her?
 • Hva slags mat kan serveres i en kafè?
Økt 2:

Finn film eventuelt spill som passer til klassen din her:
Barnas restaurant | MatPrat
Kan smak læres? 🤔 | MatPrat Tester

Økt 3

Skiensavtrykket: Inviter aktører i nærmiljøet

Inviterer elever fra kokkelinja på Hjalmar til å ha et minikurs om f.eks kjøkkenhygiene, sunn mat, ulike matlagingsteknikker, ulike smaker, hva gjør en kokk? Vise hva en kelner gjør.
https://www.vtfk.no/skoler/hjalmarjohansen-vgs/meny/om-skolen/kontakt-oss/

Planlegging av egen kafè

Del 2

skiensskya-smaaskolen-goey-med-kafe-lage-eget-interior
Økt 4:

Samtale og refleksjon i klassen:

 • Hva skal til for at vi kan starte opp vår egen kafè?
 • Valg av rett – tenk næringsstoffer, variasjon av ingredienser.
 • Lærer informerer om hva elevene skal lage f.eks mini omelett og grove vafler, se egen oppskrift!

Elevene kommer med forslag til fyllet i disse rettene.
https://www.tine.no/oppskrifter/lunsj-og-smaretter/omeletter-og-pannekaker/mini-frittata
https://www.frukt.no/oppskrifter/grove-vafler/

Økt 5:
 • Planlegge pynting av bord og tegne sitt eget forslag. Lage en beskrivelse. Gjerne samarbeidsoppgave,
  lurt å tenke gjenbruk og naturmaterialer her.
 • Lage bordpynt.
Økt 6:
 • Finne ut hvor mye de forskjellige ingrediensene koster samt duk/servietter.
  https://kolonial.no/
 • Lage fiktive penger.
 • Lage en meny med forslag til ingredienser i omelett og fyll i de grove vaflene. Prisene skal også beregnes og legges inn i menyen.
 • Lage handleliste.
 • Handle inn ingrediensene hos lokale produsenter så langt det er mulig.
Økt 7:

(hvis ønskelig)

 • Skrive replikker, hva kan en kelner og en gjest si til hverandre på kafe.
 • Rollespille, vise for hverandre.

Gjennomføring av kafè

Økt 8:
 • Alle skriver opp hva de vil ha utfra menyen både til omeletten og vaflene.
 • Læreren oppsummerer
Økt 9:
 • Klassen er delt inn i to grupper som har ulike roller på kafèen.
  F.eks. Kokker 1/3 av klassen, kelnere 1/3 del, gjester 1/3 del.
 • Kokkene lager maten sammen med en lærer.
 • Kelnerne pynter bord og tar bestilling og serverer.
 • Gjestene øver på bordskikk.
 • Gjestene prøver også å kjenne igjen noen av smakene som elevene
  på kokkelinja bl.a. hadde som tema da de var på skolen.
 • Bytte roller neste dag.

På den 1. kafeèn serveres det f. eks miniomelett med ulike variasjoner.
På den 2. kafeèn kan det serveres grove vafler med ulikt pålegg.

Evaluering

Økt 10:

Samtale i etterkant av kafeène der det i fellesskap noteres ned:

 • Positive erfaringer fra begge kafeène?
 • Forbedringer?
 • Lærer informerer om hva elevene skal lage f.eks mini omelett og grove vafler, se egen oppskrift!

Begrepsordliste for elever

skiensskya-smaaskolen-goey-med-kafe-glade-spiser-1
skiensskya-smaaskolen-goey-med-kafe-glade-spiser-2
 • Kafè
 • Hygiene
 • Næringsstoffer
 • Oppskrift
 • Ingredienser
 • Matrett

Tips

De som har tid, lyst og mulighet kan lage en foreldrekafé.

Morsomme klipp til inspirasjon, kan vises som inspirasjon!

KLM på restaurant

Trond Kirkvaag – Dårlig service på restaurant

Rettigheter

Du kan fritt kopiere, spre og endre på dette materialet i undervisningssammenheng under følgende forutsetninger: Du kan ikke profittere på materialet og du skal oppgi opphavet til materialet. Om du endrer materialet og sprer verket videre, skal samme forutsetninger gjelde for dette verket.

Bildene i denne artikkelen er hentet fra Wikimedia Commons under Creative Commons lisens.

;

Dette verk er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.

Rettigheter

Du kan fritt kopiere, spre og endre på dette materialet i undervisningssammenheng under følgende forutsetninger: Du kan ikke profittere på materialet og du skal oppgi opphavet til materialet. Om du endrer materialet og sprer verket videre, skal samme forutsetninger gjelde for dette verket.

CC bilde

Dette verk er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.

Kontakt

Dette undervisningsopplegget er utarbeidet av lærere i Skien kommune. Ta gjerne kontakt hvis du bruker opplegget og har erfaringer du ønsker å dele.

Bilde av Ellen-Cathrine Neeb Kløcker
Ellen-Cathrine Neeb Kløcker

E-post: ellenc.n.klocker@skien.kommune.no

Les mer om Ellen-Cathrine

Start typing and press Enter to search