Boken om Hjalmar Johansen

Følg livet til Hjalmar Johansen i 8 kapitler.

Sammendrag

Historien om Hjalmar Johansens liv er skrevet ned i 8 kapitler. Hvert av kapitlene er videre knyttet opp mot en følelse som kjennetegner hvordan Hjalmar hadde det i de ulike delene av livet sitt. Til hvert kapittel følger et et lærerark med tips til læreren  om hvordan han/hun kan snakke om følelsen. Det følger også med et elevark med oppgaver til elevene. Produktet etter endt undervisning i de 8 kapitlene om Hjalmar sitt liv, vil være en oversikt over elevene sine følelser. Det er satt opp ulike forslag til hvordan dette kan presenteres og danne utgangspunkt for samtaler i gruppe, med lærer eller foresatte.

Les boken om Hjalmar Johansen her

Beskrivelse av prosjektet

Kort beskrivelse

Gjennom å lese og følge livet til Hjalmar Johansen, skal elevene jobbe med oppgaver om følelser knyttet opp imot Hjalmar sitt liv og elevenes egne erfaringer. 

Formål

Både i opplæringsloven og i Kunnskapsløftets generelle del står det at skolens oppgave er å sette barn og unge i stand til å håndtere livet.

«Alle trenger å kjenne, forstå og akseptere følelsene sine for å kunne ha det bra med seg selv og med andre. Følelsene varsler om behov vi må tilfredsstille, de gir motivasjon og opplevelse av mening med livet. På mange måter er følelsene motoren som holder oss i gang. Det er økende belegg for å si at manglende regulering og integrering av følelser er kilde til mange psykiske lidelser. Mestring av følelser er sentralt for å leve gode liv. I psykologien opererer man med noen grunnfølelser. Alle de andre er nyanser av grunnfølelser.» Helsefremmende arbeid, oppvekst Gyldendal 2016.

Målet er å styrke selvbildet, bidra til opplevelse av tilhørighet og bidra til mestringa.

Forankring i læreplanen

Tverrfaglige emner

Folkehelse og livsmestring.

Kjerneelementer og kompetansemål i fag

Kompetansemål er å forstå at følelsene har en viktig funksjon og at de kan gir viktig informasjon i hverdagen. Elevene skal kunne gjenkjenne og snakke om ulike følelser og vite at følelser er individuelle.

Lærerveiledning

Dusj

 I dette undervisningsopplegget har vi tenkt at hvert tema(hver følelse) innledes med et kapittel fra Hjalmar Johansen sitt liv. Det blir derfor en liten dusj i forkant av hvert tema.

Struktur i timen – lese, samtale og arbeide med oppgaver

  1. Timen starter med at læreren leser opp et kapittel fra Hjalmar sitt liv.
  2. I etterkant av teksten samtaler læreren med klassen om det de har hørt. Elevene blir stilt spørsmål til den følelsen som følger dagens kapittel.
  3. Elevene arbeider med elevark som bearbeider den følelsen som var tema for dagens kapittel.

(Noen av tekstene er lange. Enkelte økter bør derfor strekke seg over to timer.)

Produkt

hjalmar-johansen-i-forskjellige-motiver

Hefte eller mappe med elevark:

Elevenes arbeidsark samles i et hefte eller en mappe. (Her kan man bruke tid på å dekorere forside på heftet eller mappa hvis man vil det). Elevarkene blir tatt med til en samtale der eleven skal få presentere seg selv og sine følelser. Dette kan være en elevsamtale, gruppesamtale eller en utviklingssamtale. Man kan også utføre flere av disse samtalene.

Helfigur av eleven:

Om man ønsker å gjøre mer ut av produktet kan elevene få lage en helfigur av seg selv i stivt papir eller papp. Figuren bør males i de fargene eleven liker. Elevene kan lime utvalgte oppgaver fra elevarkene der de passer på kropps-figuren (f.eks. tre ting som gjør deg glad limes på brystet, eller tre ting du drømmer om å gjøre i fremtiden limes oppe i hodet…… MEN her må elevene selv avgjøre hvor de mener de ulike følelsene passer best på deres kropps-figur, og de bør kunne begrunne sine valg.) Helfigurene av de ulike elevene kan presenteres i en utstilling. Utstillingen kan vises frem for foresatte i forbindelse med foreldremøte eller en samling med klassen. Helfigurene kan også danne utgangspunkt for en elevsamtale, gruppesamtale eller utviklingssamtale.

Tips

 Undervisningsopplegget støtter seg i stor grad til LINK hva angår struktur og innhold.
Flere oppgaver og tips finnes inne på deres sider.

Tekstene som tilhører dette opplegget kan fint brukes også i andre fag, som for eksempel norsk eller samfunnsfag.

Forslag til videre lesing:

For barn:

nordover-sydover-tegneserie-for-barn-v3

Nordover – Med Nansen mot Nordpolen

Tegneseriebok om den første Fram ferden.

Skrevet av Bjørn Ousland

Cappelen Damm AS 2008

Sydover – Kappløpet mot Sydpolen

Tegneseriebok om kappløpet mot Sydpolen

Skrevet av Bjørn Ousland

Cappelen Damm AS 2008

For voksne:

Den tredje mann – Beretningen om Hjalmar Johansen skrevet av Ragnar Kvam Jr. Gyldendal Norsk Forlag ASA 1997

Polarfareren Hjalmar Johansen og Skien skrevet av Bredo Henriksen. Eget forlag 1961 

Hjalmar Johansen – et liv i dåd som endte i tragedie skrevet av av Einar Østvedt. Selskapet for Skien bys vel 1978

Hjalmar Johansen – Med Nansen mot Nordpolen – Selv-anden på 86⁰ 14’ – Optegnelser fra den norske polarferd 1893-96 skrevet av Hjalmar Johansen. Kagge forlag AS 2003

Hilda og hennes – Beretningen om en polarfarers hustru skrevet av Fredrik Hjalmar Johansen. Selskapet for Skien bys vel 2009

Rettigheter

Du kan fritt kopiere, spre og endre på dette materialet i undervisningssammenheng under følgende forutsetninger: Du kan ikke profittere på materialet og du skal oppgi opphavet til materialet. Om du endrer materialet og sprer verket videre, skal samme forutsetninger gjelde for dette verket.

Dette verk er lisensieret under en Wikimedia Commons under Creative Commons lisens.

 

Nedlasting av dokumenter

Her kan du laste ned dokumenter til dette undervisningsopplegget

Lærerark

Elevark

Rettigheter

Du kan fritt kopiere, spre og endre på dette materialet i undervisningssammenheng under følgende forutsetninger: Du kan ikke profittere på materialet og du skal oppgi opphavet til materialet. Om du endrer materialet og sprer verket videre, skal samme forutsetninger gjelde for dette verket.

CC bilde

Dette verk er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.

Kontakt

Dette undervisningsopplegget er utarbeidet av lærere i Skien kommune. Ta gjerne kontakt hvis du bruker opplegget og har erfaringer du ønsker å dele.

Start typing and press Enter to search