Boka om meg selv

Selvbilde, selvtillit og mine følelser. Hvem er jeg?
Print

Sammendrag

Dette er et skriveprosjekt hvor elevene skal lage en bok om seg selv, med fokus på selvbilde/selvtillit og følelser. Opplegget er tenkt brukt på småskoletrinnet, 2-4.trinn.

Beskrivelse av prosjektet

Kort beskrivelse

Elevene lager en bok om seg selv, med fokus på selvbilde/selvtillit og følelser.

Hele prosjektet tar ca. 2-3 uker. Opplegget er tenkt brukt på småskoletrinnet, 2-4.trinn.

Forankring i læreplanen

Tverrfaglige emner

Folkehelse og livsmestring som tverrfaglig tema i skolen skal gi elevene kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse, og som gir muligheter til å ta ansvarlige livsvalg. I barne- og ungdomsårene er utvikling av et positivt selvbilde og en trygg identitet særlig avgjørende.

Et samfunn som legger til rette for gode helsevalg hos den enkelte, har stor betydning for folkehelsen. Livsmestring dreier seg om å kunne forstå og å kunne påvirke faktorer som har betydning for mestring av eget liv. Temaet skal bidra til at elevene lærer å håndtere medgang og motgang, og personlige og praktiske utfordringer på en best mulig måte.

Aktuelle områder innenfor temaet er fysisk og psykisk helse, levevaner, seksualitet og kjønn, rusmidler, mediebruk, og forbruk og personlig økonomi. Verdivalg og betydningen av mening i livet, mellommenneskelige relasjoner, å kunne sette grenser og respektere andres, og å kunne håndtere tanker, følelser og relasjoner hører også hjemme under dette temaet.

Folkehelse og livsmestring fra Udir

skiensskya-boka-om-meg-selv-glade-barn846567624

Kjerneelementer og kompetansemål i fag

Norsk

Kjerneelementer:

 • Tekst i kontekst
 • Skriftlig tekstskaping

Kompetansemål:

 • skrive ulike typer setninger med komma og andre skilletegn
 • samtale om forskjellen mellom meninger og fakta i tekster
 • lage tekster som kombinerer ulike modaliteter
Samfunnsfag

Kjerneelementer:

 • Identitetsutvikling og fellesskap

Kompetansemål:

 • undre seg og uttrykkje nysgjerrigheit over samfunnsfaglege spørsmål med utgangspunkt i eiga livsverd og i samarbeid med andre
 • forstå seg sjølv i tid og rom gjennom å utvikle kronologiske framstillingar
KRLE

Kjerneelementer:

 • Utforskning av eksistensielle spørsmål og svar

Kompetansemål:

 • formidle og sette seg inn i egnes og andres tanker, følelser og erfaringer
skiensskya-smaaskolen-boka-om-meg-950603844

Lærerveiledning

Del1 - Dusj

 • Lese ulike biografier eller tidligere elevarbeid
 • Bøker om følelser
 • Tankekart
  • hva skal være med i en biografi
  • hva er selvtillit
 • «Skrikvik» (nrksuper.no – episode 5)
 • Lese «Mauren» av Inger Hagerup
 • Klassediskusjon
 • Repetisjon av Zippi-kapittel om følelser
 • https://www.linktillivet.no/ Her er det mange øvelser og opplegg
 • Ulike følelser
skiensskya-smaaskolen-boka-om-meg-1171340190

Her er en oversikt over grunnfølelsene (den midterste) og tre ulike grader av følelsen:

 • Forundring  overraskelse – sjokk
 • Oppmerksomhet – interesse – iver
 • Velbehag – glede – lykke
 • Ømhet – kjærlighet – hengivenhet
 • Selvtillit – stolthet – triumf
 • Engstelse – redsel – skrekk (angst)
 • Vemod – tristhet – fortvilelse
 • Irritasjon – sinne – raseri
 • Uvilje – vemmelse – avsky
 • Overlegenhet – forakt – fientlighet
 • Forlegenhet – skam – ydmykelse
 • Dårlig samvittighet – skyldfølelse – selvhat
 • Savn – misunnelse – sjalusi

(Psykologspesialist Andreas Aamodt, RVTS 2011)

Del 2 - Prosessen

Elevene skal nå i gang med å lage boka om seg selv. Her er forslag til kapitlene i boka.

1. Forside

a. Bilde/tegning
b. Navn

2. Hvem er jeg?

a. Navn, alder, familie
b. Hva er viktig for meg? (lærer modellerer på tavla og viser eksempler på hva som kan være viktig).
c. Hva liker jeg?
d. Hvem er mine forbilder? Hvorfor?
e. Hva gjør meg glad?
f. Favoritt-sted i Skien, og hvorfor liker man seg der?

3. Hva sier andre jeg er flink til?

a. Kjøre øvelsen «Arket på ryggen».
b. Hvordan var det å gi ros til andre?
c. Hvordan var det å få ros?

4. Hva er jeg flink til?

a. Ferdigheter?
b. Egenskaper?

5. Min fremtid

a. Hva drømmer jeg om å gjøre i fremtiden?
b. Hva kan må jeg gjøre for å nå drømmene mine?

6. Mine følelser

a. Hva gjør jeg når jeg er sint? (Tegning?)
b. Hva gjør jeg når jeg er trist/lei meg?
c. Hva gjør jeg når jeg er glad?
d. Hva gjør jeg når jeg er nervøs?

7. Biodikt

a. Fornavn
b. Alder
c. Tre ord som beskriver personer
d. Tre ting personen liker å gjøre
e. Tre ting personen liker ønsker
f. Tre ting personen er glad i
g. Personens bosted
h. Personens fornavn og etternavn

Del 3 - Produktet

Bokkafé hvor vi inviterer foresatte og besteforeldre

 • alle viser frem bøkene sine, man kan gå og kikke i bøkene til hverandre
 • alle leser opp sitt eget Biodikt
skiensskya-boka-om-meg-selv-konsentrerte-barn846567624-494319190

Tips

Det kan vurderes å dele opp slik at man tar en liten dusj før skriving av et kapittel, før man tar en ny dusj med nytt tema og nytt kapittel.

Rettigheter

Du kan fritt kopiere, spre og endre på dette materialet i undervisningssammenheng under følgende forutsetninger: Du kan ikke profittere på materialet og du skal oppgi opphavet til materialet. Om du endrer materialet og sprer verket videre, skal samme forutsetninger gjelde for dette verket.

Dette verk er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.

Rettigheter

Du kan fritt kopiere, spre og endre på dette materialet i undervisningssammenheng under følgende forutsetninger: Du kan ikke profittere på materialet og du skal oppgi opphavet til materialet. Om du endrer materialet og sprer verket videre, skal samme forutsetninger gjelde for dette verket.

CC bilde

Dette verk er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.

Kontakt

Dette undervisningsopplegget er utarbeidet av lærere i Skien kommune. Ta gjerne kontakt hvis du bruker opplegget og har erfaringer du ønsker å dele.

Bilde av Elise Haugerud
Elise Haugerud

E-post: eh@du-verden.no

Les mer om Elise

Start typing and press Enter to search