Kunstmaleri

Lag en kunstutstilling!

Sammendrag

Dette prosjektet skal istandsette elevene til og bruke form og farge på lerret. Elevene skal lage utstilling og invitere gjester. Temaet for oppgavene er fokus på å ha en flerkulturell bakgrunn. Elevene skal få innsikt i andre menneskers tanker og viktigheten av fellesskapet. 

Beskrivelse

Kort beskrivelse av prosjektet

Elevene lager et bilde på lerret med fokus på å ha en flerkulturell bakgrunn. Kunstverkene kan stilles ut på Ibsenhuset, biblioteket eller bydelshusene. Det er fint med en ordentlig åpning med canapeer og bobler og inviter gjerne gjester.

Hele prosjektet tar ca. 2-3 uker. Opplegget er tenkt til 4.trinn.

skiensskya-kunstmaleri-klasse-sammen-1
skiensskya-kunstmaleri-1-1-laerer

Forankring i lærerplanen

Tverrfaglig emne

Folkehelse og livsmestring  

Folkehelse og livsmestring som tverrfaglig tema i skolen skal gi elevene kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse, og som gir muligheter til å ta ansvarlige livsvalg. I barne- og ungdomsårene er utvikling av et positivt selvbilde og en trygg identitet særlig avgjørende. 

Et samfunn som legger til rette for gode helsevalg hos den enkelte, har stor betydning for folkehelsen. Livsmestring dreier seg om å kunne forstå og å kunne påvirke faktorer som har betydning for mestring av eget liv. Temaet skal bidra til at elevene lærer å håndtere medgang og motgang, og personlige og praktiske utfordringer på en best mulig måte. 

Aktuelle områder innenfor temaet er fysisk og psykisk helse, levevaner, seksualitet og kjønn, rusmidler, mediebruk, og forbruk og personlig økonomi. Verdivalg og betydningen av mening i livet, mellommenneskelige relasjoner, å kunne sette grenser og respektere andres, og å kunne håndtere tanker, følelser og relasjoner hører også hjemme under dette temaet. 

 

Demokrati og medborgerskap 

Det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap skal bidra til å gi elevene kunnskap og ferdigheter som skal til for at demokratiet skal fungere best mulig. Demokratiet har ulike former og uttrykk og handler ikke utelukkende om politikk og valg. Avgjørelser skal tas og man skal anerkjenne både mindretallets rettigheter og flertallets rett. I denne prosessen må elevene håndtere meningsbrytninger og at alle har rett til å ytre seg.  

Kjerneelementer og kompetansemål i fag

Norsk

Kjerneelementer:

 • Få innsikt i andre menneskers tanker og livsbetingelser 
 • Tekstene skal knyttes både til kulturhistorisk kontekst 
 • Språklig mangfold 

Kompetansemål:

 • Reflektere over hvordan språkbruken vår påvirker andre, og hvordan vi tilpasser og endrer språket i ulike situasjoner 
Samfunnsfag

Kjerneelementer:

 • Identitetsutvikling og fellesskap 

Kompetansemål:

 • samtale om identitet, mangfald og fellesskap og reflektere over korleis det kan opplevast ikkje å vere ein del av fellesskapet 
KRLE

Kjerneelementer:

 • Utforskning av eksistensielle spørsmål og svar 
 • Kjennskap til religion og livssyn 
 • Etisk refleksjon 
 • Kunne ta andres perspektiv 

Kompetansemål:

 • beskrive og samtale om ulike måter å leve sammen på i familie og samfunn 
 • sette seg inn i og formidle egne og andres tanker, følelser og erfaringer 
 • samtale om hva menneskeverd, respekt og toleranse betyr og hva det innebærer for hvordan vi lever sammen 
Musikk

Kjerneelementer:

 • Lage og utøve musikk 
 • Oppleve musikk 
 • Musikkforståelse 

Kompetansemål:

 • samtale om å reflektere over hvordan musikk skaper mening når den brukes i ulike sosiale sammenhenger 
Kunst og Håndverk

Kjerneelementer:

 • Visuell kommunikasjon 
 • Kultur forståelse 

Kompetansemål:

 • Utforske mangfold i motiver og visuelle uttrykk i kunst fra ulike verdensdeler og lage en digital presentasjon 
 • formidle og vise fram eget arbeid gjennom utstilling

 

skiensskya-smaaskolen-kunstmaleri-945121168

Lærerveiledning

Dusj

 • Gå på jakt i Skien sentrum og se på gatekunst 
 • Lese barnebøker med flerkulturelle hovedpersoner. Eks: et bilde til mor og badedrakten. Under «tips» finner dere en liste over billedbøker. 
 • Besøk fra velkomstklassen eller motsatt? 
 • Ta kontakt med morsmålslærer ved din skole og spørre om de kan fortelle om å være ny 
 • Røde kors  
 • Salaby 
 • Dra på kunstutstilling ( hva slags følelser) 
 • Se på bilder og snakke om hva de uttrykker (skrik) 
 • Høre på musikk fra ulike land 
 • Fargelære 
 • Å snakke om følelser knyttet til flytting, flyktning og å være flerkulturell 

Samtale om: Å føle seg annerledes 

 • Har du selv følt deg annerledes? På hvilken måte? 
 • Snakk med barnet om hun/han har opplevd å føle seg annerledes. Har dere like erfaringer? 
 • Kan det finnes fordeler med å være/føle seg annerledes? 
 • Fortell om mennesker i vennekretsen eller i samfunnet som bruker sin flerkulturelle bakgrunn som en ressurs. 
 • Kjenner barnet ditt seg igjen i saker i media eller i det de lærer om på skolen? 

           https://www.vfb.no/rad-og-tips/arkiv/a-fole-seg-annerledes/ 

Samtale om: Å flytte til et nytt land 

 • Hvordan tenker du at deres flyttehistorie påvirker deres liv og hverdag i Norge? 
 • Hvordan tror du flyttingen preger barnet ditt? 
 • Snakk gjerne med barnet ditt om hva hun/han savner fra hjemlandet. 
 • Snakk gjerne med barnet ditt om hva hun/han synes er bra og hva som er annerledes med Norge. Kanskje kan du dele noen av dine tanker og erfaringer? 
 • Snakk med barna om hvordan det var for dere å flytte og komme til Norge. La dem bli mer kjent med dine/deres følelser og opplevelser. 
 • Hvordan kan du forstå og støtte barnet bedre? Kanskje har barnet selv noen forslag og ønsker. 

           https://www.vfb.no/rad-og-tips/arkiv/nytt-land/ 

skiensskya-kunstmaleri-klasse-sammen-2

Prosess

Elevene skal nå i gang med å lage et bilde der de prøver å uttrykke følelser rundt det å være annerledes. 

 • Elevene blir delt i grupper på 3-4 stk. 
 • Elevene lager tankekart knyttet til dusjen og å være annerledes ( positive og negative følelser) 
 • Øve seg på å uttrykke følelser visuelt. 
 • Male ulike følelser hvor de bruker riktig farge for å uttrykke bestemte følelser og få andre til å gjette følelsen… 
 • Mime/dramatisere og få andre til å gjette hvordan de har det. 
 • Lage en skisse til sluttproduktet, og få tilbakemelding. 
 • Elevene skriver refleksjonsnotat underveis på hva de ønsker å få fram gjennom bildet sitt. 
 • Tenke på farger som skal brukes til bakgrunn. 
 • Bli enige om arbeidsfordeling.  

Produkt

Bildet lages på ordentlig lerret og stilles ut.

Tips

 • Ta kontakt med en lokal kunstner eller skien kulturskole evnt kunst og håndverkslærer for hjelp 
 • Se filmen «innsiden ut» 

Rettigheter

Du kan fritt kopiere, spre og endre på dette materialet i undervisningssammenheng under følgende forutsetninger: Du kan ikke profittere på materialet og du skal oppgi opphavet til materialet. Om du endrer materialet og sprer verket videre, skal samme forutsetninger gjelde for dette verket.

Dette verk er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.

Rettigheter

Du kan fritt kopiere, spre og endre på dette materialet i undervisningssammenheng under følgende forutsetninger: Du kan ikke profittere på materialet og du skal oppgi opphavet til materialet. Om du endrer materialet og sprer verket videre, skal samme forutsetninger gjelde for dette verket.

CC bilde

Dette verk er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.

Kontakt

Dette undervisningsopplegget er utarbeidet av lærere i Skien kommune. Ta gjerne kontakt hvis du bruker opplegget og har erfaringer du ønsker å dele.

Start typing and press Enter to search