Fadderdag

Lag en temadag for fadderbarna på 1. trinn
Print

Sammendrag

Fadderklassen skal lage en temadag for fadderbarna, der fokus er medborgerskap. Både fadderne og fadderbarna på 1. trinn skal være aktive «medborgere» i et fellesskap.

Kort beskrivelse

Fadderklassen (5.-6. trinn) skal lage en temadag om Skien for fadderbarna på 1. trinn der fokus er medborgerskap. 1. klasse skal være aktive «medborgere» i et fellesskap. Det samme skal fadderne når de lager temadagen. Vi tenker fadderklassen starter med dette på nyåret, selve fadderdagen bør gjennomføres I løpet av våren.

Formål

skiensskya-fadderdag-4-1219300767
skiensskya-fadderdag-5-1280860947

Vi ønsker at elevene skal lære seg at de er viktige i seg selv og som del av et fellesskap og at de som individer og gruppe har påvirkningskraft og ansvar. Det er viktig å presisere at barna skal bli gode medborgere og ikke bare lære om medborgerskap. Å lage noe for andre, yngre elever, og det å samarbeide med egen aldersgruppe er med på å fremme ansvarsfølelse og engasjement.

Forankring i læreplanen

Tverrfaglig emne

Demokrati og medborgerskap

Kjerneelementer og kompetansemål i fag

Samfunnsfag
 • Trinn: Reflektere over hvorfor mennesker har ulike meninger og tar ulike valg.
 • Trinn: Utforske ulike sider ved mangfold i Norge og reflektere over menneskenes behov for å være seg selv og for å høre til i fellesskap.
Krle
 1. Trinn: Samarbeide med andre i filosofisk samtale.
  Samtale om hva menneskeverd, respekt og toleranse betyr og hva det innebærer for hvordan vi lever sammen.
Norsk

2. trinn: Lytte, ta ordet etter tur og begrunne egne meninger i samtaler.
7. trinn: Lytte til og videreutvikle innspill fra andre og begrunne egne standpunkter i samtaler.

Musikk

2. trinn: utøve et repertoar av sangleker, sanger og danser hentet fra elevenes nære musikkultur og fra kulturarven

7. trinn: Utforske og formidle musikalske opplevelser og erfaringer.
Reflektere over hvordan musikk kan spille ulike roller for utvikling av individer og gruppers identitet.

Kroppsøving

Forstå og praktisere enkle regler for samspill i ulike bevegelsesaktiviteter
1. trinn: Utforske egen kroppslig bevegelse i leik og andre aktiviteter, aleine og sammen med andre.
7. trinn: Utforske og gjennomføre lek og spill sammen med andre i ulike bevegelsesaktiviteter.

Gjennomføre aktiviteter ut fra egne interesser og forutsetninger i dans, friluftsliv, idrettsaktiviteter og andre bevegelsesaktiviteter.

Forstå og praktisere regler for aktivitet og spil og respektere resultater.

Kunst og håndverk

2. trinn: Utforske ulike visuelle uttrykk og bygge videre på andres ideer i eget skapende arbeid.
7. trinn: Bruke ulike strategier for idéutvikling og problemløsing.
Utforske og reflektere over hvordan følelser og meninger vises i kunst, og bruke symbolikk og farge til å uttrykke følelser og meninger i egne arbeider.

skiensskya-fadderdag-2-1070379340

Lærerveiledning

Dusjen

Forslag til dusjeoppgaver
 • En intro med menneskerettighetsforkjempere (medborgere)
 • Quiz med påstander om menneskerettigheter ala: Mandela satt i fengsel i 27 år fordi han var uenig med Apartheidsystemet … Som tema for diskusjon og å vekke engasjement.
 • Samtale om mikrosamfunn i form av idrettslag i Skien (Gjerpen, Ørn, Odd, Herkules) og idretter som turn, fotball osv. Logoquiz …
 • Se Lik meg – nrk
 • Bli kjent med Skiensprofiler. Lage korte presentasjoner/portretter av f.eks. Henrik Ibsen, Gunnar Knudsen, Hjalmar Johansen, Julie Bergan, Atle Pettersen, Joshua Kitolano, Fredrik Semb, Thor Åge Bringsvær, Dizzie Tunes, Bård Tufte Johansen, Rune Almenning Jarstein, Tommy Svindal, Frode Johnsen)
 • Sosiale eksperimenter: https://www.abcnyheter.no/sedenne/v/195465813/kun-et-fatall-bryr-seg-om-den-hjemlose-gutten

Prosessen - planleggingen av dagen

Dette er perioden hvor elevene jobber både med konkrete oppgaver knyttet til utfordringer rundt medborgerskap, faglig innhold og begynner å jobbe med aktivitetsdagen.

Tankekart om skien (sport, kultur, kjente mennesker)

 • Elevene skal lage en fadderdag for 1. klasse som gjennomføres som en stasjonsundervisning
 • Klassen blir enige om hvilke stasjoner de skal jobbe med. Her må det tenkes litt teori (lage regler sammen) til teambuildings-oppgaver
 • Deretter skal elevene ønske seg til en stasjon og argumentere for sine valg. Lærer setter sammen grupper utifra elevenes valg.
 • Elevene lager forslag til sin stasjon- deretter gir elevene tilbakemelding på hverandres forslag
 • Viktig at lærer jobber med elevene for å forstå hva som kan forventes av 1.klasse.
 • Viktig at elevene på 6 trinn er aktive i prosessen med å bestemme hvilke stasjoner de skal ha.

Idebank stasjoner

 • Klasse gjennomfører teambuildingsaktiviteter
 • Presenterer sin idrett for 1. klasse
 • Om en kjent person fra Skien
 • Lesekrok
 • Dramatisere utdrag fra bøker av Skiensforfattere
 • Lære sanger av kjente sangere
 • Komponere dans
 • Lage skoleheiarop
 • Tradisjonsleker

Produkt

skiensskya-fadderdag-1-961524988
skiensskya-fadderdag-3-1175542380
 • Selve gjennomføringen av stasjonsundervisningen/ temadagen for 1 klasse. Klassen har ansvaret for dagen og lærerne er observatører og støttespillere.
 • Mulig deler av dagen skal filmes, for å brukes som dusj til neste år, eventuelt vise på foreldremøte.
 • I etterkant av dagen bør elevene ha en evaluering av dagen. Hva gikk bra og hvorfor, hva gikk mindre bra og hvorfor.
 • Evalueringen skal munne ut i en tipsliste som overleveres til nest års (6) trinn (altså det trinnet som har faddere).

Begrepsordliste for elever

 • Medborgerskap
 • Solidaritet, en for alle, alle for en
 • Respekt
 • Toleranse
 • Menneskeverd
 • FNs menneskerettighetserklæring
 • Likeverd
 • Demokrati
 • Elevmedvirkning
 • Samarbeid
 • Fellesskap
 • Ytringsfrihet
 • Inkludering
 • Plikter
 • Rettigheter
 • Normer
 • Uskrevne regler
 • Etiske dilemmaer

Rettigheter

Du kan fritt kopiere, spre og endre på dette materialet i undervisningssammenheng under følgende forutsetninger: Du kan ikke profittere på materialet og du skal oppgi opphavet til materialet. Om du endrer materialet og sprer verket videre, skal samme forutsetninger gjelde for dette verket.

 

 

 

Dette verk er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.

Rettigheter

Du kan fritt kopiere, spre og endre på dette materialet i undervisningssammenheng under følgende forutsetninger: Du kan ikke profittere på materialet og du skal oppgi opphavet til materialet. Om du endrer materialet og sprer verket videre, skal samme forutsetninger gjelde for dette verket.

CC bilde

Dette verk er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.

Kontakt

Dette undervisningsopplegget er utarbeidet av lærere i Skien kommune. Ta gjerne kontakt hvis du bruker opplegget og har erfaringer du ønsker å dele.

Start typing and press Enter to search