Underholdningsboka

Presenter Skien via en underholdningsbok.
Print

Sammendrag

Målet med dette opplegget er å lage en underholdningsbok fylt til randen med små og artige innslag som skal trykkes opp og distribueres. Skien skal være grunnplanken i boken.

Beskrivelse av prosjektet

Kort beskrivelse

Målet med dette opplegget er å lage en underholdningsbok fylt til randen med små og artige innslag som skal trykkes opp og distribueres. Alle innslagene skal ha noe med Skien å gjøre på en eller annen måte. Opplegget passer de eldste elevene på mellomtrinnet.

Formål

Selve produktet faller ikke umiddelbart inn under en av de 3 tverrfaglige temaene, men prosessen  gjøre det. Elevene skal i samarbeid komme frem til et sluttprodukt. På veien skal elevene ytre sin mening og argumenter for hva de ønsker å ha med. Prosessen skal medvirke til at elevene følger de demokratiske spillereglene, i en setting som oppleves relevant for dem. Produktet skal være en konkret bok de kan være stolte av.

Forankring i læreplanen

Tverrfaglige emne

Det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap skal bidra til å gi elevene kunnskap og ferdigheter som skal til for at demokratiet skal fungere best mulig. Demokratiet har ulike former og uttrykk og handler ikke utelukkende om politikk og valg. Avgjørelser skal tas og man skal anerkjenne både mindretallets rettigheter og flertallets rett. I denne prosessen må elevene håndtere meningsbrytninger og at alle har rett til å ytre seg.

Kjerneelementer og kompetansemål i fag

Norsk:

Kjerneelementer:

Skriftlig tekstskaping

Kompetansemål:

 • lese lyrikk, noveller, fagtekster og annen skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk, svensk og dansk og samtale om formål, form og innhold
 • leke med språket og prøve ut ulike virkemidler og framstillingsmåter i muntlige og skriftlige tekster
 • gi tilbakemelding på medelevers tekster ut fra kriterier og bruke tilbakemeldinger i bearbeiding av egne tekster
 • utforske og reflektere over sammenhengen mellom språk og identitet.
Kunst og håndverk

Kjerneelementer:

Visuell kommunikasjon

Kompetansemål:

 • designe og lage en utstilling som viser fram prosess og produkt
 • brukedigitale verktøy til å planlegge og presentere prosesser og produkter
 • brukeulike strategier for idéutvikling og problemløsing
skienskya-underholdningsboka-kreativ-skriving-v3

Lærerveiledning

Del 1: Dusj

Denne delen brukes til å bli kjent med hvilke ulike innholdselementer en underholdningsbok kan ha, og velge ut hvilke elementer som passer i den boka du vil lage. Den brukes også til å gå gjennom relevant fagstoff, så elevene er godt forberedt til de skal lage boka si. Det er også viktig at elevene er kjent med Skien, siden dette ligger som en paraply for alle elementene.

Eksempler på aktiviteter:
  • Lære å bruke «Book creator» eller andre program for å lage bøker
  • Layout-arbeid

hva er viktig å tenke på når boka skal settes sammen. Hvordan plasseres bilder i forhold til tekst, og i hvilken rekkefølge kommer elementene.

Lokalkunnskap om Skien

 • Geografi (bydeler, landskap, kjente landemerker)
 • Kjente personer
 • Historie
 • Idrettslag
Eksempel på ulike innholdselementer til boka:
 • Vitser
 • Gåter
 • Letekryssord
 • Labyrinter
 • Korte fortellinger
 • Tegninger/tegneserier/vitsetegninger
 • Finn fem feil
 • Quiz
 • Kryssord
 • Anagrammer
 • Fun facts
 • Koble sammen to og to, for eksempel person og yrke
 • Fleip eller fakta
 • Mattenøtter
 • Dikt
 • Små «brettspill»

Del 2: Prosessen

Å velge ut hvilke innholdselementer som skal være med, og hvordan boka skal se ut skjer gjennom en demokratisk prosess. Det legges opp til at elevene er aktive deltagere som mener noe, noe som forutsetter at elevene er kjent med hvordan demokratiske beslutninger tas.

Spørsmål som kan dukke opp underveis, og som elevene må ta stilling til kan være:

 • Skal man ha en redaktør? En som tar eventuelle vanskelige beslutninger og har overordnet ansvar?
 • Hvordan skal man tenke angående layout?
 • Hva slags program/app skal brukes?
 • Skal noen ha ansvar for korrektur?
 • Skal noen ha ansvar utelukkende for det tekniske?
 • Skal boka trykkes eller kopieres på skolen? (Her må det eventuelt undersøkes kostnader o.a. og matematikken kan trekkes inn i form av budsjett.)
 • Skal boka selges?
  • Hvor? Lokal bokhandel, juleavslutning, «dør til dør», bestillingslister?
  • Til hvem? Til alle, foreldre og øvrig familie?
  • Hvor mye skal den koste? Nok til å gå i null?
 • Hvem skal gjøre hva?

Gjennom samtale og diskusjon skal elevene sammen komme frem til svarene.

Del 3: Arbeid med produktet

skienskya-underholdningsboka-kol-moro
skienskya-underholdningsboka-kol-covid
skienskya-underholdningsboka-kol-hjemme

I arbeidet med produktet jobber elevene med innholdselementene det er bestemt at de skal ha med i boka. Her er det tenkt at noen norsktimer og timer i kunst og håndverk kan brukes. Når alle innholdselementene er ferdig settes boka sammen og trykkes/kopieres.

Del 4: Produkt

Produktet er en bok som kan gjøres så stort eller lite som det passer. Hvis tanken er å trykke boka profesjonelt, kan en trekke inn matematikk for å gjøre vurderinger på hva slags papir en skal velge, hvilket trykkeri osv. basert på det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling.

Rettigheter

Du kan fritt kopiere, spre og endre på dette materialet i undervisningssammenheng under følgende forutsetninger: Du kan ikke profittere på materialet og du skal oppgi opphavet til materialet. Om du endrer materialet og sprer verket videre, skal samme forutsetninger gjelde for dette verket.

Dette verk er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.

Rettigheter

Du kan fritt kopiere, spre og endre på dette materialet i undervisningssammenheng under følgende forutsetninger: Du kan ikke profittere på materialet og du skal oppgi opphavet til materialet. Om du endrer materialet og sprer verket videre, skal samme forutsetninger gjelde for dette verket.

CC bilde

Dette verk er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.

Kontakt

Dette undervisningsopplegget er utarbeidet av lærere i Skien kommune. Ta gjerne kontakt hvis du bruker opplegget og har erfaringer du ønsker å dele.

Start typing and press Enter to search