Overvåking

Våre digitale spor.
Print

Sammendrag

Elevene skal lage en opplysningsvideo som bevisstgjør mottakeren på våre digitale spor.

Kort beskrivelse og klassetrinn

Elever på mellomtrinnet skal bevisstgjøres på de digitale sporene de etterlater seg hver dag og hvordan reklame målrettes mot dem. Opplegget munner ut i en opplysningsfilm som skal vises for hver enkelts foreldre/besteforeldre.

Formål

Formålet er å gjøre elevene mer bevisste på at de overvåkes digitalt på ulike måter. De skal bli mer kritiske mediebrukere.

Forankring i læreplanen

Tverrfaglige emner

Folkehelse og livsmestring

Kjerneelementer og kompetansemål i fag

Kjerneelementer:

Norsk:

 • Tekst i kontekst/Kritisk tilnærming til tekst/Muntlig kommunikasjon/

Samfunn:

 • Undring og utforsking/Samfunnskritisk tenkning og sammenhenger/

KRLE:

 • Etisk refleksjon
Kompetansemål:

Norsk

 • orientere seg i faglige kilder på bibliotek og digitalt,
 • vurdere hvor pålitelige kildene er, og vise til kilder i egne tekster
 • presentere faglige emner muntlig med og uten digitale ressurser
 • beskrive, fortelle, argumentere og reflektere i ulike muntlige og skriftlige sjangre og for ulike formål
 • beskrive, fortelle og argumentere muntlig og skriftlig og bruke språket på kreative måter

KRLE

 • utforske og beskrive egne og andres perspektiver i etiske dilemmaer knyttet til hverdags- og samfunnsutfordringer

Samfunn

 • samtale om reglar og normer for personvern, deling og beskyttelse av informasjon og om kva det vil seie å bruke dømmekraft i digital samhandling

Lærerveiledning

Dusj:

Spørsmål til samtale og felles refleksjon helt i startfasen. Hva tror de om dette? Etter å ha jobbet med teksten som er vedlagt vil de vite mye av dette. I denne fasen handler det om å undre seg.

 • Hva vil det si at noe er gratis på nett?
 • Hva er cookies?
 • Hva skjer når du liker (les: laiker) noe?
 • Hva skjer når du trykker «Jeg godtar» når du kommer inn på en nettside?
 • Hvorfor får flere jenter reklamer for kosmetisk behandling enn gutter?
 • Hva slags spor etterlater de seg, helt konkret, når de er på nett?

Tips til videoer om emnet: 

(Personvern) – se den her

(Digital dømmekraft) – se den her


Se deler av Folkeopplysningen:  

(Spor på nett) – se den her

Se deler av Det sosiale dilemma på Netflix: 

Se på nettsider/apper som er veldig vanlig i bruk og som elevene enten allerede bruker/har eller mest sannsynlig vil komme til å benytte seg av snart. Bli litt kjent med f.eks. og hvordan algoritmene målretter forslag til akkurat deg.

Finn.no

Spotify

YouTube

Netflix

Facebook

TikTok

overvakning-lrerveiledning-fremtiden

Prosess

I denne fasen jobbes det grundig med opplæring i hva slags digitale spor vi etterlater oss hver dag, og hva disse sporene brukes til av diverse aktører. Vedlagt er en tekst som det bør brukes god tid på.

Når denne fasen er over og elevene har tilegnet seg det faglige, må det jobbes med planlegging og gjennomføring av opplæringsvideoen.

Oppskrift som kan brukes:(Se Folkeopplysningen for tips.)

Elevene må nå skrive manus  

Første del (ca. 60 sekunder):   

 • Presenter deg selv og temaet
 • Velg en hilsen som passer, og hils på publikummet ditt
 • Si hva du heter
 • Ta pause underveis og se inn i kameraet
 • Si noe som gjør at seerne blir interessert/nysgjerrig på å se videre

Andre del: (ca. 30 sek) 

 • Spill på følelsene til seerne dine. Eksempler.
 • Vet du hva … vet om deg?
 • Ville du delt kjøpevanene dine med hvem som helst?
 • Vet du at du blir overvåket?

Tredje del: (Ca. 2 min)  

 • Fortell om temaet. Hvordan blir alle mennesker overvåket? Bruk eksmepler
 • no
 • Trumf
 • Avslutt med å se inn i kameraet

Fjerde del:  

 • «Punch line» – lag et slagord som seerne kommer til å huske. Eks.
 • Vil du tenke deg mer om når du søker på finn?

Produkt

overvaaking--laererveiledning-overvaakning-paa-nett
overvaaking--laererveiledning-paa-toget

Produktet er en opplæringsvideo for foreldre/besteforeldre.

Begrepsordliste for elever

Det står diverse begreper i leseheftet – last det ned her

Tips

Dersom Google skulle komme til å etablere seg i Skien, kan det kanskje være mulig å få til et lite samarbeid med dem.

Dersom man ønsker å fordype seg mer last ned pdf her

Kort innføring i noen sentrale begreper: Teknologirådet

Som en liten vri kan elevene også lage en liten test til sine foresatte som tas før og etter at de foresatte har fått se opplæringsvideoen.

Dersom noen har foreldre eller kjentfolk som jobber innen IT-bransjen, har de kanskje noe som er verdt å dele med klassen?

Lage en lesebestilling av teksten.

Her er et par reklamebyråer med tilhold i Skien. Kanskje de kan bidra med kunnskap?

Fjuz
Mediaeffekt

Rettigheter

Du kan fritt kopiere, spre og endre på dette materialet i undervisningssammenheng under følgende forutsetninger: Du kan ikke profittere på materialet og du skal oppgi opphavet til materialet. Om du endrer materialet og sprer verket videre, skal samme forutsetninger gjelde for dette verket.

Dette verk er lisensieret under en Wikimedia Commons under Creative Commons lisens.

Dette verk er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.

Rettigheter

Du kan fritt kopiere, spre og endre på dette materialet i undervisningssammenheng under følgende forutsetninger: Du kan ikke profittere på materialet og du skal oppgi opphavet til materialet. Om du endrer materialet og sprer verket videre, skal samme forutsetninger gjelde for dette verket.

CC bilde

Dette verk er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.

Kontakt

Dette undervisningsopplegget er utarbeidet av lærere i Skien kommune. Ta gjerne kontakt hvis du bruker opplegget og har erfaringer du ønsker å dele.

Start typing and press Enter to search