Hørespill

Lage og fremføre hørespill av et utdrag fra Vildanden
Print

Sammendrag

Gruppearbeid hvor det skal lages et hørespill av et utdrag fra Vildanden. Hørespillet skal fremvises for klassen, og vurderes av lærer og medelever.

Beskrivelse av prosjektet

Kort beskrivelse

Gruppen skal lage et hørespill av et utdrag fra Vildanden. Hørespillet skal fremvises for klassen, og vurderes av lærer og medelever. Det er rom for modernisering av replikkene i stykket, men vær obs på at meningsinnholdet ikke endres.

Formål

Kritisk tolkning av historisk tekst henhold til kompetansemål i norsk samt praktisk bruke kompetansemål i musikk.

Forankring i læreplanen

Fag

Norsk og musikk

Tverrfaglige emner

Folkehelse og livsmestring

Kjerneelementer og kompetansemål i fag

Norsk

Tekst i kontekst, kritisk tilnærming til tekst

 • lese skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samiske og andre språk, og reflektere over tekstenes formål, innhold, sjangertrekk og virkemidler
 • sammenligne og tolke romaner, noveller, lyrikk og andre tekster ut fra historisk kontekst og egen samtid.
 • Informere, fortelle, argumentere i ulike muntlige og skriftlige sjangre og for ulike formål tilpasset mottaker og medium
Musikk

Øving, samspill

 • skape og programmere musikalske forløp ved å eksperimentere med lyd fra ulike kilder
 • utforske og formidle musikalske opplevelser og erfaringer, og reflektere over bruk av musikalske virkemidler
 • lytte og prøv prøve ut ulike uttrykk og begrunne valg i skapende prosesser fra idé til ferdig resultat
skiensskya-ungdomstrinn-hoerespill-1201298878

Lærerveiledning

Del 1

 • Lese Vildanden i klassen: fordele roller, høytlesing, tolke.
 • Lære aktuelle virkemidler i musikk, for eksempel ledemotiv, harmoni/dissonans
 • Opplæring i aktuelt program for opptak, for eksempel GarageBand på Ipad. Her kan man bruke det man finner enklest.

Del 2

Del klassen i grupper, 3 eller 4 pr. gruppe passer bra.

Elevene skal nå velge seg et utdrag fra Vildanden som de skal gjøre til «sitt», og øve inn med lydeffekter.

Et eksempel på kriterier kan være:

 • Tidsrammen på hørespillet er 5 minutter.
 • Manuset skal formidles høyt og tydelig.
 • Manuset skal formidles med innlevelse og flyt.
 • Filmmusikken må passe til manus og stemningen.
 • Dere må ha med minst en av disse virkemidlene: harmoni/dissonans, eller ledemotiv.
 • Dere må ha med eksempler på både Diegetic og non-diegetic sound.

Del 3

 • Spille av hørespillet
 • Hverandrevurdering
 • Lærervurdering

Tips

Opplegget kan brukes til valgfritt skuespill, og med ulike kriterier innen musikk.

Rettigheter

Du kan fritt kopiere, spre og endre på dette materialet i undervisningssammenheng under følgende forutsetninger: Du kan ikke profittere på materialet og du skal oppgi opphavet til materialet. Om du endrer materialet og sprer verket videre, skal samme forutsetninger gjelde for dette verket.

 

 

 

Dette verk er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.

Rettigheter

Du kan fritt kopiere, spre og endre på dette materialet i undervisningssammenheng under følgende forutsetninger: Du kan ikke profittere på materialet og du skal oppgi opphavet til materialet. Om du endrer materialet og sprer verket videre, skal samme forutsetninger gjelde for dette verket.

CC bilde

Dette verk er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.

Kontakt

Dette undervisningsopplegget er utarbeidet av lærere i Skien kommune. Ta gjerne kontakt hvis du bruker opplegget og har erfaringer du ønsker å dele.

Start typing and press Enter to search