Bilde av Thomas Kverndokken

Thomas Kverndokken

Skolen jeg jobber på er Lunde barneskole og jeg har undervist i de fleste fag, men har hatt mest matematikk, norsk og samfunnsfag de siste årene. Faget jeg brenner mest for er nok samfunnsfag, og spesielt lokalhistorie. Jeg er Oddær og spesielt opptatt av Odds historie og historien om Hjalmar Johansen, en av stifterne til Idrætsforeningen Odd. Gjennom disse lokale fortellingene kan man lære mye om nær historie og spesielt historie fra Skien, noe som gjør det nærere og mer levende for mange elever. Det beste med å være lærer er for meg å vite at jeg kan gjøre en forskjell for enkeltelever. Det å bygge relasjoner og være en viktig brikke i elevers liv  gir meg mye.

Jeg ble med på Skiensskya-prosjektet fordi jeg likte idèen om å lage undervisningsopplegg med et «Skiensavtrykk». Jeg så for meg å lage et opplegg om Hjalmar Johansen, noe jeg heldigvis også fikk muligheten til sammen med andre dyktige kolleger.

E-post: thomas.kverndokken@skien.kommune.no

Start typing and press Enter to search