Bilde av Jannike Waldenstrøm

Jannike Waldenstrøm

Jeg jobber på Gjerpen ungdomsskole og underviser hovedsakelig i engelsk, norsk og KRLE. Mine fag er humanistiske fag der kommunikasjon og interkulturell forståelse er en vesentlig del av arbeidet og målet for opplæringen. I den verden vi lever i i dag er viktigheten av kommunikasjon mennesker imellom og det å bidra til et fellesskap på tvers av kultur, religion og språk større enn noen gang. Jeg ser det derfor som en stor fordel å alltid ha en faglig begrunnelse for å diskutere og samtale om all verdens tematikk.

Jeg har vært med på Skiensskya-prosjektet fordi det er et framtidsrettet og spennende prosjekt. Jeg mener skoleutvikling er noe av det viktigste vi jobber med. Det å se fagene som dynamiske og kontinuerlig tilpasse dem til tiden vi/ungdommen lever i er en utfordrende og spennende del av utviklingsarbeidet. Vel så spennende er det å få jobbe med lærere fra andre skoler. Vi må komme frem til gode opplegg basert på en felles forståelse av fagenes egenart, undervisning og læreplanarbeid.

Det beste med å være lærer er variasjonen i arbeidsoppgaver. Det å formidle kunnskap, få være del av gjensidig læringsprosess og samarbeide både med kolleger og unge mennesker som skal ut i livet og arbeidslivet er ting jeg setter stor pris på i min jobb.

E-post: jannike.waldenstrom@skien.kommune.no

Start typing and press Enter to search