Bilde av Hilde Haugerød Melaas

Hilde Haugerød Melaas

Jeg har jobbet på Buer barneskole siden 1998 og underviser i alle fag på småskoletrinnet. Jeg er utdannet barnehagelærer med videreutdanning i spes.ped., arbeid på småskoletrinnet, veiledning og matematikk. Jeg trives med å jobbe tverrfaglig og temabasert. Jeg ønsker at elevene skal oppleve sammenheng mellom fagene.  Jeg liker å prøve nye metoder og arbeidsmåter i jobben min og opplever at endringer stort sett gir energi. Jeg trives med variasjonen som denne jobben gir og når elevene opplever mestring og læringsglede.

Jeg ble med på Skiensskya-prosjektet for at det ga meg en mulighet til nettopp dette. I tillegg forventet jeg å få mer kunnskap om den nye fagplanen og tankene bak den. Dette har i aller høyeste grad blitt innfridd både i form av kurs og foredrag og samarbeid med dyktige lærere fra andre skoler i Skien.

E-post: hildehaugerod.melaas@skien.kommune.no

Start typing and press Enter to search