Bilde av Helene Sollid

Helene Sollid

Jeg jobber på Kollmyr skole, som kontaktlærer for 5B. Der underviser jeg i de aller fleste fag, med unntak av musikk. Selv om jeg underviser i mange fag, er det norsk og samfunnsfag som er «mine fag» og som jeg brenner for. Jeg er nok over gjennomsnittet opptatt av både rettskriving og Henrik Ibsen, og mener at det er viktig at elever lærer om samfunnet de er en del av. Både hvordan det fungerer og hvorfor det er blitt sånn.

Å jobbe tverrfaglig er veldig viktig for meg, og det har Skiensskya-prosjektet gitt meg mulighet til. Det har vært lærerikt og spennende å jobbe med, og det har gitt en bedre innsikt i Fagfornyelsen enn jeg tror jeg ellers hadde fått. Det aller beste med jobben som lærer er når vi utforsker, reflekterer og finner ut av ting sammen i klasserommet.

E-post: helene.sollid@skien.kommune.no

Start typing and press Enter to search